Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика

Тематика: фізика конденсованих систем, ядерна фізика, атомна та молекулярна фізика, теорія поля та фізика елементарних частинок, астрофізика, фізична електроніка, прикладна фізика, фізико-технологічні проблеми забезпечення інформаційної безпеки, міждисциплінарна фізика та суміжні галузі науки, техніка, історія фізики, хроніка, персоналії та бібліографія.

Засновники: Ужгородський національний університет, фізичний факультет, Закарпатське фізичне товариство.

Рік заснування: 1997.

Виходить двічі на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7972 від 9.10.2003 р.

Реєстрація у ДАК України: Постанова № 1-05/8 від 22.12.2010 р. , Журнал включено до нового Переліку наукових фахових видань з фізики, затвердженого Президією ВАК України (постанова президії ВАК України від 13.07.2015 р. № 747)

Спеціальність ДАК: 01

Головний редактор:

д-р фіз.-мат. наук, професор Різак Василь Михайлович.

Заступник головного редактора:

професор, д.ф.-м.н. П.Пуга .

Відповідальний секретар:

доцент, к.ф.-м.н. Н.Попович .

Редколегія: 

 Професор, д.ф.-м.н. В.Різак (головний редактор), професор, д.ф.-м.н. П.Пуга (заступник головного редактора), доцент, к.ф.-м.н. Н.Попович (відповідальний секретар) професори, д.ф.-м.н., член-кор. НАН України Ю.Височанський , В.Лазур , І.Небола , О.Сливка , І.Студеняк , І.Шафраньош доценти, к.ф.-м.н. П.Гуранич , М.Карбованець (Ужгородський національний університет),  академік НАН України О.Шпеник (ІЕФ НАН України, м. Ужгород), професори, д.ф.-м.н. Ю.Баніс (Вільнюський університет), М.Зубек (Політехнічний університет, Гданськ, Польща), П.Копчанський (Інститут експериментальної фізики Словацької АН, м. Кошіце), О.Фегер (Інститут фізики, Кошіцький університет ім. Шафарика, Словаччина), В.Матолін (Карлів університет у Празі, Чехія), М.Краньчен (Університет Норд, Вараджін, Хорватія), А.Олеага (Університет країни Басків, м.Більбао, Іспанія), к.ф.-м.н. М.Вереш (Інститут фізики твердого тіла і оптики Вігнеровського фізичного дослідного центру Угорської академії наук, м. Будапешт), M.Гайфулін (Університет Лафборо, Велика Британія), Д.Oрлов (Лундський університет, Швеція), Ю.Пігош (Токійський університет, Японія), В.Новосад (Аргонська національна лабораторія, США).

 Адреса:  вул. Волошина, 54, м. Ужгород, 88000, Україна

E-mail:   visnykuzhnufizyka@gmail.com

Телефон:  +38 067 312 2587