Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика

Тематика: фізика конденсованих систем, ядерна фізика, атомна та молекулярна фізика, теорія поля та фізика елементарних частинок, астрофізика, фізична електроніка, прикладна фізика, фізико-технологічні проблеми забезпечення інформаційної безпеки, міждисциплінарна фізика та суміжні галузі науки, техніка, історія фізики, хроніка, персоналії та бібліографія.

Засновники: Ужгородський національний університет, фізичний факультет, Закарпатське фізичне товариство.

Рік заснування: 1997.

Виходить двічі на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7972 від 9.10.2003 р.

Реєстрація у ДАК України: Постанова № 1-05/8 від 22.12.2010 р.

Спеціальність ДАК: 01

Головний редактор:

д-р фіз.-мат. наук, професор Різак Василь Михайлович.

Заступники головного редактора:

професор, д.ф.-м.н. М.Мар’ян.

Відповідальний секретар:

доцент, к.ф.-м.н. Н.Попович.

Редколегія: 

 Професор, д.ф.-м.н. В.Різак (головний редактор), професор, д.ф.-м.н. М.Мар’ян (заступник головного редактора), доцент, к.ф.-м.н. Н.Попович (відповідальний секретар) професори, д.ф.-м.н. Ю.Височанський, В.Лазур, І.Небола, О.Сливка, І.Студеняк, І.Шафраньош, доценти, к.ф.-м.н. П.Гуранич, М.Карбованець (Ужгородський національний університет), академік НАН України О.Шпеник (ІЕФ НАН України, м. Ужгород), професори, д.ф.-м.н. Ю.Баніс (Вільнюський університет), М.Зубек (Політехнічний університет, Гданськ, Польща), П.Копчанський (Інститут експериментальної фізики Словацької АН, м. Кошіце), О.Фегер (Інститут фізики, Кошіцький університет ім. Шафарика, Словаччина), В.Матолін (Карлів університет у Празі, Чехія), М.Краньчен (Університет Норд, Вараджін, Хорватія), А.Олеага (Університет країни Басків, м.Більбао, Іспанія), к.ф.-м.н. М.Вереш (Інститут фізики твердого тіла і оптики Вігнеровського фізичного дослідного центру Угорської академії наук, м. Будапешт).

 Адреса:  вул. Волошина, 54, м. Ужгород, 88000, Україна

E-mail:   visnykuzhnufizyka@gmail.com

Телефон:  +380 3122 32024