Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика

Тематика: фізика конденсованих систем, ядерна фізика, атомна та молекулярна фізика, теорія поля та фізика елементарних частинок, астрофізика, фізична електроніка, прикладна фізика, фізико-технологічні проблеми забезпечення інформаційної безпеки, міждисциплінарна фізика та суміжні галузі науки, техніка, історія фізики, хроніка, персоналії та бібліографія.

Засновники: Ужгородський національний університет, фізичний факультет, Закарпатське фізичне товариство.

Рік заснування: 1997.

Виходить двічі на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7972 від 9.10.2003 р.

Реєстрація у ДАК України: Постанова № 1-05/8 від 22.12.2010 р.

Спеціальність ДАК: 01

Головний редактор: Різак Василь Михайлович (д-р фіз.-мат. наук, проф.)

Заступники головного редактора:
    Біланич Віталій Степанович (канд. фіз.-мат. наук, доц.)

Відповідальні секретарі:
    Біланич Віталій Степанович (канд. фіз.-мат. наук, доц.)

Редколегія: 

Ужгородський національний університет (м.Ужгород, Україна)Височанський Ю. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Грабар О. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Лазур В. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Мар’ян М. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Небола І. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Попик Ю. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Сливка О. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Студеняк І. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Хіміч І. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Шафраньош І. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Шимон Л. (д-р фіз.-мат. наук, проф.), Гуранич П. (канд. фіз.-мат. наук, доц.).

Інститут електронної фізики НАН України (м.Ужгород, Україна): Шпеник О. (акад. Нац. акад. наук України, д-р фіз.-мат. наук, проф.), Кельман В. (д-р фіз.-мат. наук, проф.).

Інститут експериментальної фізики Словацької АН (м.Кошіце, Словаччина): Копчанський П. (д-р фіз.-мат. наук, проф.).

ФІАН (м.Москва, Росія): Шевелько В. (д-р фіз.-мат. наук, проф.). 

Євроатом (м.Юліх, Німеччина): Янєв Р. (д-р фіз.-мат. наук, проф.)

Пряшівський університет (м.Пряшів, Словаччина): Шебень В. (канд. пед. наук, доц.) 

Адреса:  вул. Волошина, 54, м. Ужгород, 88000, Україна

E-mail:   visnykuzhnufizyka@gmail.com

Телефон:  +380 3122 32024