DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2015.37.161-165

Дослідження активаційних рівнів у реакції (γ,γ’)m на ядрах 77Se, 79Br, 89Y, 103Rh і 111Cd

В. С. Бохінюк, В. І. Жаба, О. М. Парлаг, Р. М. Плекан, М. М. Пішта

Анотація


На наявність зломів проаналізовані енергетичні залежності абсолютних виходів для (γ,γ’)m-реакцій на ядрах 77Se, 79Br, 89Y, 103Rh, 111Cd. Приведені значення виявлених активаційних рівнів. Розраховані інтегральні перерізи реакцій 79Br(γ,γ’)79mBr і 89Y(γ,γ’)89mY. Вказано, що заселення ізомерних рівнів 77mSe, 89mY і 103mRh відбувається з вищих енергетичних метастабільних рівнів. Проведений детальний аналіз заселення ізомеру 103mRh.


Ключові слова


Ізомер; ізотоп; активаційний рівень; переріз; злом

Повний текст:

PDF

Посилання


Гангрский Ю.П., Мазур В.М. Рассеяние γ-квантов ядрами и возбуждение изомерных состояний // ФЭЧАЯ. −2002. − Т. 33.−Вып. №1. − С. 159-200.

Гутій А.І., Бохінюк В.С., Окунєв О.Г. та ін. Інтегральні перерізи реакцій 77Se(γ,γ’)77mSe, 111Cd(γ,γ’)111mCd, 179Hf(γ,γ’)179mHf // Наук. вісник Ужг. унів. Сер. Фізика. − 2001. − Вип. №9. − С. 50-55.

Окунєв О.Г., Парлаг О.М., Соколюк І.В. та ін. Збудження ізомерних станів ядер 89Y, 107,109Ag в реакції розсіювання гама-квантів на ядрах //Проблеми економічного та соціального розвитку регіону і практика наукового експерименту. Наук. -техн.збірник, Київ. − 1998. − Вип. №.13. − С. 301-303.

Окунев А.Г., Парлаг А.М., Соколюк И.В. и др. Возбуждение изомерных состояний 89mY, 107m, 109mAg в реакции(γ,γ') в области энергий 7-9.5 МэВ // 5-th International Symposium of nuclear Methods Workshop “Microtron95”. −Plovdiv, 1995. −P. 23-25.

Бохінюк В.С., Окунєв О.Г., Парлаг О.М. та ін. Дослідження реакції 103Rh(γ,γ')103mRh // Наук. вісник Ужг. унів. Сер. Фізика. − 2010. − Вип. №27. − С. 29-33.

Андреянов В.М., Окунев А.Г., Парлаг А.М. и др. Фотовозбуждение изомеров 179mHf, 79mBr, 137mBa, 197mAu в области энергий 4,4-9,5 МэВ //Ядерная спектроскопия и структура атомного ядра: Тезисы докладов Международного совещания (Харьков, 19-22 апреля 1994г.). − Санкт-Петербург, 1994. −С.218.

Бохінюк В.С., Окунєв О.Г., Парлаг О.М. та ін. Дослідження ефективного перерізу збудження ізомерного стану ртуті 199mHg в реакціях (γ,γ') та (γ,n) // Наук. вісник Ужг. унів. Сер. Фізика. −2004. −Вип. №16. − С. 22-25.

Варламов В.В., Ишханов Б.С., Комаров С.Ю. Атомные ядра. Основные характеристики: учебное пособие. −М., 2010. − 334 с.

Firestone R.B., Chu S.Y.F., Shirley V.S. et al. Table of Isotopes CD-ROM. Eighth Edition, Version 1.0. −California, 1996.

Варламов В.В., Гончарова Н.Г., Ишханов Б.С. Физика ядра и банки ядерных данных: учебное пособие. − М.:Универ. книга, 2010. – 246 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).