DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2017.41.153-161

Cпособи оцінки ефективності біологічної дії джерела ультрафіолетового випромінювання

Вадим Cтепанович Мельник, Ігор Васильович Шевера, Віталій Віталійович Звенигородський, Мирослава Вадимівна Яцків

Анотація


Проаналізовано існуючі способи та запропоновано вдосконалений спосіб оцінки ефективності біологічної дії джерела УФ випромінювання. Запропонований спосіб відноситься до вимірювальної техніки. Він забезпечує оцінку ефективності біологічної дії джерела УФ випромінювання за значенням ефективної енергетичної експозиції біологічної дії. Спосіб може бути використаний при атестації та сертифікації джерел штучного ультрафіолетового випромінювання та при акредитації установ, що використовують такі джерела в промислових, лікувальних, оздоровчих та санітарно-гігієнічних цілях.


Ключові слова


Ефективність біологічної дії; УФ випромінювання; Спектральна характеристика біологічної дії

Повний текст:

PDF

Посилання


Ультрафиолетовое излучение (биологическое действие, лечебно-профилактическое и гигиеническое применение, измерение). Сб. под ред. Франка Г.М. и др. ‒ М.: Медгиз, 1960, ‒ 272 с.

Ультрафиолетовое излучение (источники, измерение, гигиеническое и лечебно - профилактическое применение). Сб. под ред. Франка Г.М. ‒ М.; Медгиз, 1958. – 300 с.

Ультрафиолетовое излучение и гигиена. Сб. под ред. Франка Г.М., Данцига Н.М., Соколова М.В. – М.: Изд. акад. мед. наук СССР, 1950. ‒ 156 с.

Шелкова О.П., Шкловер Д.А. Измерение ультрафиолетового излучения в энергетических единицах // Ультрафиолетовое излучение. Сб. под ред. Данцига Н.М. ‒ М.: Медгиз, 1971. – С. 334-338.

Епштейн М.И. Измерения оптического излучения в електронике. ‒ М.:

Энергоатомиздат, 1990. ‒ 254 с.

ДСТУ - Н РМГ 69:2007. Характеристики оптичного випромінювання соляріїв. Методика виконання вимірювань. ‒ К.: Держспоживстандарт України, 2008. ‒ 6 с.

Кардош Й.Ю., Мельник В.С., Мельник М.В. Спосіб оцінки ефективності біологічної дії джерела ультрафіолетового випромінювання. Деклараційний патент України на винахід №58044 А, заявка №2002086602 від 08.08.2002. Бюл. №7, 2003.

Шуаібов О.К., Шевера І.В., Шимон Л.Л., Соснін Е.А. Сучасні джерела ультрафіолетового випромінювання: розробка та застосування. Навчальний посібник. ‒ Вид-во УжНУ «Говерла»: Ужгород-Томськ, 2006. ‒ 224 с.

Ультрафиолетовое излучение: совместное издание Программы ООН, ВОЗ и международной ассоциации по радиационной защите. ‒ М.: «Медицина», 1984. ‒ 116 с.

Мельник В.С., Яцків М.В. Спосіб оцінки ефективності біологічної дії джерела ультрафіолетового випромінювання. Патент України на винахід №86433, заявка №а200702197 від 01.03.2007. Бюл. №8. 2009.

Мельник В.С., Шевера І.В., Звенигородський В.В. Спосіб оцінки ефективності біологічної дії джерела ультрафіолетового випромінювання. Патент України на винахід №112937, заявка №а201506588 від 03.07.2015. Бюл. №21. 2016.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).