DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2016.39.57-65

Ширина забороненої зони та дисперсія показника заломлення шарів AsxSe1-x

А. М. Халус, І. Й. Росола, В. М. Різак

Анотація


Досліджено край оптичного поглинання тонкошарових структур AsxSe1-x при 0,18 <x< 0,67. Встановлено, що край власного поглинання для досліджуваних матеріалів добре узгоджується з відомим законом Тауца. Виявлено, що нахил кривих Тауца для досліджуваних матеріалів зменшується із збільшенням концентрації миш’яку, а в інтервалі концентрацій x =0,40 та x =0,50 спостерігаються особливості, як і на концентраційних залежностях енергії Тауца, що зв’язано із зміною локальної структури матеріалів. 


Ключові слова


енергія Тауца: показник заломлення; оптичне поглинання; ступінь іонності

Повний текст:

PDF

Посилання


Kolobov A. V.,Fons P.,Tominada J. Why Phase Change Media are Fast and Stable: A New Approach to an Old Problem // Jpn.J. Appl. Phys.- 2005.- Vol. 44, №5. – P. 3345 - 3349.

Arsenic triselende 3d modeling. http://www.snipview.com/q/Arsenic_triselenide, 05.07.2008.

Shpotko D., Kremers S., Woda M. Resonant bonding in crystalline phase change materials. // Nature Materials. – 2008. – Vol. 7. – P. 653.

Риган М.Ю., Штець П.П., Рубіш В.В. Особливості одержання та структура халькогенідних склоподібних матеріалів для оптичного запису інформації // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. – 2007. – №3. – С. 145-156.

Мікла B.B., Сливка В.Ю., Михалько І.П., Надь Ю.Ю. Край оптичного поглинання некристалічних напів-провідників AsxSe1-x при х=0÷0,15 // Науковий Вісник Ужгородського університету. Серія Фізика - 1999. - №4. – С. 43-49.

Росола І.Й., Левко І.В. Дисперсійні властивості стекол AsXSe1-X // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика. – 2013. - № 33. – С. 7-14.

S.H. Wemple. Refractive – index behaviour of amorphour semiconductors and glasses // Phys.Rev. B. -1973. –V7, №8. –P.3767-3777.

Борец А.Н. Соответствие между шириной псевдощели и показателем переломления неметаллических веществ // УФЖ. -1980.–T.25, №4. -С.680-681.

Техническое описание и инструкция по эксплуатации спектро¬фотометра СФ-46. - Л.: ЛОМО, 1989. – 31 с.

Семак Д.Г., Різак В.М., Різак І.М. Фото-термоструктурні перетворення халькогенідів: Монографія. - Ужгород: Закарпаття, 1999. - 392 с.

M.R.Tubbs. A spectroscopic interpretation of crystalline ionicity // Phys.Stat.Sol., B. -1970. –V41, №1. –P.K61-K64.

Мосс Т. Оптические свойства полу-проводников. – Москва: Из-во иностр. литерат., 1961.- 304 с.

Pepescu M. A. Non - Crystalline Chalcogenides // Solid-State and Technology Library.-2000.-V.8.-377 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).