DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2017.42.27-34

Особливості підготовки торців кварцових оптичних волокон для нанесення плівок бактеріородопсину

Ігор Іванович Сакалош, Іван Іванович Трикур, Михайло Юрійович Січка, Іван Йосипович Цьома, Василь Михайлович Різак

Анотація


Наведено результати адаптації методики шліфування та полірування склоподібних матеріалів для обробки торців оптичних кварцових волокон, і результати досліджень плівкових структур на основі бактеріородопсину у желатинових та золь-гельних матрицях, нанесених на торці оптичних волокон, підготовлених за допомогою запропонованої методики. За допомогою оптичної та атомно-силової мікроскопії показано, що запропонована методика цілком прийнятна для підготовки поверхні торців оптичних кварцових волокон для нанесення плівки чутливого матеріалу. 


Ключові слова


Оптичне волокно; Торець оптичного волокна; Бактеріородопсин; Шліфування; Полірування; Оптична мікроскопія; Атомно-силова мікроскопія

Повний текст:

PDF

Посилання


Krohn D. A. Fiber Optic Sensors: Fundamentals and Applications / D. A. Krohn, T. W. MacDougall, A. Mendez. – Bellingham: SPIE Press Book, 2015. – 332 с. – (Fourth Edition). – (PM247).

І. І. Сакалош, І.І. Трикур, Й. П. Шаркань, М.Ю. Січка, О.І. Корпош, І.Й. Цьома, В.В. Ярош, В.М. Різак “Одержання плівок бактеріородопсину в органічних та неорганічних матрицях на торці оптичного волокна” Науковий вісник Ужгородського університету, серія Фізика Т. 34, (2013) С. 230-235.

Трикур І. І. Одержання плівкових структур на основі бактеріородопсину та дослідження впливу вологості й аміаку на їх оптичні характеристики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Трикур Іван Іванович – Ужгород, 2015. – 20 с.

S.O. Korposh, M.Y. Sichka, I.I. Trikur, Y.P. Sharkany, D.H. Yang, S.W. Lee, J.J. Ramsden, “Films based on bacteriorhodopsin in sol-gel matrices”, Proc. SPIE № 5956, 2005, pp.312-320.

Плівкові структури фотохромного матеріалу бактеріородопсину (ФХМБР). ТУ У 02070832.008 – 97. від 25.12.1997.

J.P. Sharkany, I.I. Trikur, S.O. Korposh, J.J. Ramsden, “Sensitive elements based on bacteriorhodopsin for fiber–optics sensors of chemical components” Proc. SPIE № 5855, 2005, pp. 411-414.

Й.П. Шаркань, Дж.Дж. Рамсден, І.І. Сакалош, М.Ю. Січка, С.О. Корпош, І.І. Трикур "Одержання та структурні особливості нанокомпозитних плівок бактеріородопсин - квантові точки CdSe/ZnS – мікропористазоль-гельна матриця" Фізика і хімія твердого тіла Т. 11, № 1 (2010) С. 170-175.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).