DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2017.42.196-201

Вимірювання абсолютної величини експозиційної дози на бетатроні Б-25

Іван Іванович Гайсак, Василь Олександрович Мартишичкін, Руслан Мар'янович Плекан, Олександр Григорович Окунєв, Микола Тиберійович Саболчій

Анотація


Радіобіологічні дослідження, лікування злоякісних пухлин, вивчення радіаційних дефектів – це основні задачі, які потребують використання пучків гальмівного випромінювання прискорювачів заряджених частинок. У зв’язку з цим першочерговою задачею стає визначення дози опромінення на прискорювачах, зокрема, електронних. У роботі пропонується один з методів вимірювання експозиційної дози на електронному прискорювачі – бетатроні
Б-25. Складена калібрувальна таблиця для прохідної та абсолютної камер прискорювача та отримано значення експозиційної дози за час експерименту.

Ключові слова


Бетатрон; Прохідна та абсолютна камери; Гальмівне випромінювання; Калібрування; Інтенсивність; Доза опромінення

Повний текст:

PDF

Посилання


Гурин А.Г., Ложкин Р.С. Требования к параметрам линейных индукционных ускорителей, применяемых для очистки воды // Вестник НТУ ХПИ. – 2003. – №4. – С. 83-86.

Москалев В.А., Чахлов В.Л. Бетатроны. Томск: из-во Томского политехнического университета, 2009. – 267 с.

Комар А.П., Круглов С.П., Лопа-тин И.В. Измерение полной энергии пучков тормозного излучения от электронных ускорителей. – Ленинград: Наука, 1971. – 172 с.

Хвастунов М.С. Циклический индукционный ускоритель // Приборы и техника эксперимента. – 1981. – №3. – С. 20-23.

Вахрушин Ю.П. Линейные индукционные ускорители – Москва: Атомиздат, 1978. – 248 с.

Абрамян В.А. Промышленные ускорители электронов. Москва: Энергоатомиздат, 1986. – 248 с.

Ремез Г.А. Радиоизмерения. – Москва: Связьиздат, 1960. – 316 с.

Ракобольская И.В. Ядерная физика. – Москва: из-во МГУ, 1981. – 296 с.

Булавін Л.А., Тартаковський В.К. Ядерна фізика. – Київ: Знання, 2005. – 439 с.

Гопыч П.М., Залюбовский И.И. Ядерная спектроскопия. – Харьков: Вища школа, 1980. – 384 с.

Гусев Н.Г. Защита от ионизирующих излучений – Москва: Энергоатомиздат, 1989. – 512 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).