DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2007.20.46-49

Іонізація молекул урацилу електронним ударом

М. І. Суховія, В. В. Медулич, І. І. Шафраньош

Анотація


В умовах електронного та молекулярного пучків, що перетинаються, досліджено іонізацію азотистої основи РНК - урацилу. Встановлено, що абсолютна величина повного перерізу утворення позитивних іонів урацилу та його фрагментів становить 1x10-15см2 і максимальних значень досягає при енергії електронів 88 еВ. Визначені величини парціальних перерізів продуктів дисоціативної іонізації молекул урацилу. Проаналізовані можливі біофізичні наслідки фізичних процесів в нуклеотидних основах.


Ключові слова


Урацил; Електронний і молекулярни пучки; Переріз

Повний текст:

PDF

Посилання


М.И. Суховия, А.В. Ковальчук, Н. Трифонов. Доклади АН СССР, 225, 1202 (1975).

А. Чердзби. Ядерные излучения и полимеры.-Наука.-М.,1962.

C. Sonntag. The chemical basis for radiation biology. Taylor&Francis Pres. London, 1987.

А.Б. Рубин. Биофизика, Т.1. ВШ. М., 1987.

М.И. Суховия, И.И. Шафраньош, В кн.: Механизмы радиационного поражения и восстановления нуклеиновых кислот. Пущино-на-Оке. 51 (1980).

М.И. Суховия, Н. Славик, И.И. Шафраньош, Л.Л. Шимон, Биополимеры и клетка. 7, 77 (1991).

M.I. Sukhoviya, M.I. Shafranyosh, I.I. Shafranyosh, In: Spectroscopy of Biological Molecules: New Directions.- Kluwer Acad. Publ. Dordrecht/Boston/London, 281 (1999).

И.И. Шафраньош, М.И. Суховия, М.И. Шафраньош, Л.Л.Шимон. Письма в ЖТФ, 31, 74 (2005).

I.I. Shafranyosh, M.I. Sukhoviya, M.I. Shafranyosh. J.Phys.B:At.Mol. Opt.Phys., 39, 4155 (2006).

P. Hobza, J.Sponer. Chem. Rev. 99, 3247 (1999).

G. Vikor, M.V. Kurepa, Fizika. 8, 134 (1991).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).