DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2007.20.55-61

Вплив автоіонізаційних станів на заселення енергетичних рівнів атомів підгрупи алюмінію

Л. Л. Шимон

Анотація


Представлено аналіз впливу автоіонізаційних станів на збудження атомів підгрупи алюмінію в контексті важливості каскадного заселення та конфігураційної взаємодії енергетичних рівнів. Вказані супутні процеси відіграють дедалі більшу роль при зростанні головного квантового числа n низхідних рівнів в межах окремих спектральних серій, а в межах підгрупи алюмінію – при переході від атомів важких до атомів легких елементів (Ta, In, Ga, Al). Стаття присвячена пам’яті Алексахіна І.С., який провів вперше прямі експериментальні спостереження радіаційного розпаду автоіонізаційних станів атомів при електронно-атомних зіткненнях


Ключові слова


Автоіонізаційний стан; Алюміній

Повний текст:

PDF

Посилання


И.С. Алексахин. Неупругие процессы парных столкновений электронов с атомами металлов //Автореферат докт. дис., Ленинград, Физ. техн. инст. им.A.Ф.Иоффе, 1984, 29 с.

І.П. Запісочний, Л.Л. Шимон, ЕЛ. Непійпов. Абсолютні перерізи збудження атомів талію електронним ударом // УФЖ, 1973, т.18, №8, с. 1297-1302.

Л.Л. Шимон, Е.І. Непийпов, Эффективные сечения возбуждения индия электронным ударом // УФЖ, 1974, т.19, №4, с. 627-631.

Л.Л. Шимон, Э.И. Непийпов, B.Л. Голдовский, Н.В. Головчак.

Эффективные сечения возбуждения галлия электронным ударом // УФЖ, 1975, т.20, вып.2, с. 233-238.

Л.Л.Шимон, Э.И. Непийпов, И.П. Запесочний. Возбуждение атомов алюминия электронным ударом // УФЖ, 1975, т.20, вып. 2, с. 229-232.

М.Г. Козлов, Б.Е. Крылов. Новые линии в спектре поглощения паров таллия в области 140-90 нм // Опт. и спектр., 1975, т.38, вып. 5, с. 826-827.

М.Г. Козлов, Б.Е. Крылов. Атомные константы, характеризующие спектр поглощения паров таллия в области 20030-600 А0 // Опт. и спектр., 1976, т.41, вып. 5, с. 719-724.

Б.Е. Крылов, М.Г. Козлов. Спектры поглощения атомов таллия от фаницы ионизации 203 до 108 нм // Опт. и спектр., 1979, т.47, вып. 5, с. 838-843.

Б.Е. Крылов, М.Г. Козлов. Спектры поглощения атомов In в области 110- 150 нм, константы s2p - sp(3F)np переходов. Сопоставление со спектрами алюминия и таллия // Опт. и спектр., 1979, т.47, вып. 6, с. 1044-1049.

G.К. James, V. Pejcev, K.J. Ross and M.Wilson. The ejected electron spectrum of Ga I and Ca II autoionising transitions resulting from 13-500 eV electron impact excitation. //J.Phys.B. At. Mol. Phys. v.15 (1982), p.1421-1431.

G.K. James, D. Rassi, K.J. Ross and M. Wilson. The ejected-electron spectrum of In I and In II autoionising transitions resulting from 15-450 eV electron impact excitation. //J.Phys.B. At. Mol. Phys. v.15 (1982), p.275-286.

C. Back, V. Pejcev, K.J. Ross and M. Wilson. The ejected – electron spectrum of thallium vapour autoionising levels excited by low-energy electron impact. //J.Phys.B. At. Mol. Phys. v.16 (1983), p.2413-2426.

G.K. James, L.F. Forrest, K.J. Ross and M. Wilson. The ejected - electron of Al I autoionising transitions resulting from 20-500 eV electron impact. //J.Phys. B. v.18, №4, (1985), p.775-790.

И.П. Запесочный, Л.Л. Шимон. Функции возбуждения спектральных линий цезия // Опт. и спектр., 1964, т. 16, вып. 6, с. 929-935.

Е.Н. Постой, И.С. Алексахин, И.П. Запесочный. О тонкой структуре на функциях возбуждения цезия за порогом ионизации // Опт. и спектр., 1973, т.35, вып. 2, с. 386-387.

П.Ф. Груздев, Н.В. Афанасьев. Алюминий, галлий, индий, таллий. Силы осцилягоров линий, времена жизни уровней // Опт. и спектр., 1978, т.44, вып. 6, с. 1047-1053.

Э.С. Парилис. Автоионизация. //Сборник лекций 1-ой всесоюзной школы по электронным и атомным столкновениям. 1969. Харьков, ХФТИ, т.З, с.43-47.

Л.Л. Шимон, Э.И. Непийпов, Н.А. Гадюк, И.П. Запесочный. О возбуждении 6s электрона в атоме таллия // Опт. и спектр., 1972, т.32, вып. 5, с. 1040- 1042.

М.Г. Козлов, П.П. Старцев. Спектры поглощения в вакуумной ультрафиолетовой области парами металлов группы алюминия II. Галий и индий // Опт. и спектр., 1968, т.26, вып.1, с.8- 11.

С.В. Овчаренко. Збудження іонів індію повільними електронами. //Автореф. канд. дис. УжНУ, 2007, 17 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).