DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2007.20.62-68

Спектроскопічне дослідження збудження зовнішніх замкнених оболонок атомів Ca, Sr, Ba електронним ударом

С. Ю. Угрин

Анотація


На високовакуумній установці з електронним і атомним пучками, що перетинаються, в 70-х роках під керівництвом І.С. Алексахіна досліджено емісійні спектри та енергетичні залежності перерізів збудження ліній Са, Sr і Ва у спектральній області 40-120 нм. Виявлено ефективне збудження резонансних ліній дво- і тризарядних іонів та зареєстровано невідомі раніше лінії, що відпові-дають випромінювальному розпаду автоіонізаційних станів атомів та іонів. Зроблено висновок, що при електронно- атомних зіткненнях утворення багатозарядних іонів визначається головним чином одноелектронними процесами

Ключові слова


Електронний і атомний пучок; Перерізи збудження

Повний текст:

PDF

Посилання


И.С. Алексахин, Г.Г. Богачев, И.П. Запесочный, С.Ю. Угрин, ЖЭТФ 80, 2187(1981).

С.Ю. Угрин, Спектроскопическое исследование возбуждения внешних замкнутых оболочек атомов кальция, стронция и бария электронным ударом (канд. дисс., Рига, 1979).

С.Ю. Угрин, ЖПС 29, 153 (1978).

С.Ю. Угрин, Г.Г. Богачев, И.С. Алексахин, ВУФ-78 (Материалы семинара, 139, Ленинград, 1978).

С.Е. Moore, Atomic Energy Levels (Circular of the National Bureau of Standards 467, Washington, v.l (1949), v.2 (1952), v.3 (1958)).

A.P. Стриганов, H.C. Свентицкий, Таблицы спектральных линий ней-тральных и ионизованных атомов (Атомиздат, М. 1966).

Borgstrom, Arkiv Fys. 38, 243 (1968).

Г.Г. Богачов, УФЖ 19, 2061 ( 1974).

W. Lotz, J. Opt. Soc. Amer. 60, 206 (1970).

J.C. Slater, Phys. Rev. 98, 1039 (1955).

К. Зигбан и др., Электронная спектроскопия (Мир, М., 1971).

I.S. Aleksakhin, A.A. Borovik, G.G. Bogachov, I.P. Zapesochny, S. Yu. Ugrin, Sixsth international conference on the Atomic Physics (Abstr. of papers, 400, Riga, 1978).

И.С. Алексахин, Г.Г. Богачев, С.Ю. Угрин, Т.А. Шишова, УФЖ 23,274(1978).

С.Ю. Угрин, Г.Г. Богачев, И.С. Алексахин, IV Всесоюзная конференция но спектроскопии вакуумного ультрафио лета и взаимодействию излучения с веществом (Тез. докл., 74, Ужгород, 1975).

W. Persson, S. Valind, Phys. Letters 35A, 69(1971).

J. Reader, G.L. Epstein, J.O. Ekberg, J. Opt. Soc. Amer. 62, 273 (1972).

W. Persson, S. Valind, Phys. Scr. 5, 187 (1972).

И.С. Алексахин, Г.Г. Богачев, И.П. Запесочный, С.Ю. Угрин, ДАН

УССР Сер.А, 4, 327 (1978).

И.С. Алексахин, Г.Г. Богачев,С.Ю. Угрин, VI ВКЭАС (Тез. докл., 94, Тбилиси, 1975).

И.С. Алексахин, Г.Г. Богачев, С.Ю. Угрин, Оптика и спектр. 43, 804(1977).

I.S. Aleksakhin, G.G. Bogachov, І.P. Zapesochnyi, S. Yu. Ugrin, X ICPEAC (Abstr. of papers, 1300, Paris, 1977).

J. Reader, G.L. Epstein, J. Opt. Soc. Amer. 65, 638 (1975).

P. Hellentin, Phys. Scr. 13, 155 (1976).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).