DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2007.20.125-130

Поляризаційні ефекти в двоквантовому збудженні збурених станів атому Ва в присутності додаткового сильного поля нерезонансного випромінювання

І. І. Бондар, В. В. Суран

Анотація


Проведені експериментальні дослідження процесу двоквантового збудження стану 5d7s 3D2 атома Ва, збуреного в результаті реалізації динамічного ефекту Штарка, в умовах, коли збурююче та збуджуюче випромінювання були різними. Виявлено сильну залежність імовірності цього процесу від взаємної орієнтації електричних векторів збуджуючого та збурюючого випромінювань.


Ключові слова


Двоквантове збудження; Збурений стан

Повний текст:

PDF

Посилання


Делоне Н.Б., Крайнов В.П. Нелинейная ионизация атомов лазерным излучением.(М.:Физматлит, 2001).

Бондарь И.И., Суран В.В. ЖЭТФ. 113,499(1998).

Бондарь И.И., Суран В.В. Оптика и спектроскопия. 85, 357 (1998).

Бондарь И.И. Оптика и спектроскопия. 87, 203 (1999).

Bondar I.I., Suran V.V. Laser Physics. 9, 597(1999).

Козлов М.Г. Спектры поглинання паров металлов в вакуумном ультрафиолете. (Москва, Физматлит, 1981).

Фриш С.Э. Оптические спектры атомов. (Москва-Ленинград, Физматлит, 1963).

Бондарь И.И., Суран В.В. Оптика и спектроскопия. 94, 533 (2003).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).