DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2007.20.131-136

Eмісія фотонів при іонному бомбардуванні KCl, KBr, KI

І. Є. Митропольський, В. С. Буксар, С. С. Поп, І. С. Шароді

Анотація


Отримано експериментальні дані про характеристики оптичного випромінювання (200-800 нм), що виникає при бомбардуванні іонами калію середніх енергій поверхні деяких лужно-галогенних кристалів. Ідентифіковано природу випромінювачів. Виявлено два види випромінювання: спектральні лінії атомів й іонів, які розпорошуються в збуджених станах з поверхні кристалів, та широкі спектральні смуги, які емітуються збудженою підсистемою кристалів.

Ключові слова


Емісія фотонів; Іонне бомбардування

Повний текст:

PDF

Посилання


С.С. Поп, С.Ф. Белых, В.Г. Дробнич, B.Х. Ферлегер. Ионно-фотонная эмиссия материалов (ФАН, Ташкент, 1989).

С.С. Поп, И.С. Шароди Изв. РАН. Сер. физ. 68,277 (2004).

Н.В. Плешивцев, А.И. Бажин. Физика воздействия ионных пучков на материалы (Вузовская книга, Москва, 1998).

Q. Yan, A.V. Bames, B. Bames, N. Seifert, R. Albridge, N. Tolk. Nucl.Instr. B.ll, 415 (1996).

А.Н. Коноилев, С.С. Поп. Изв. РАН. Сер. физ. 66, 1023 (2002).

Распыление сплавов и соединений, распыление под действием электронов и нейтронов, рельеф поверхности. (Под ред. Р. Береша. Мир, Москва, 1986).

В.П. Дробнич, В.А. Мастюгин, C.В. Охрименко, С.С. Поп. Изв. РАН. Сер.физ. 62,836(1998).

R.F. Haglund, M.H. Mendenhall, N.H. Tolk Nucl. Instr. B32,321 (1988).

N. Seifert, Q. Yan, A.V. Bames. Proc.DIET 1 58 (Krakow, Poland, 1994).

Z. Postava, R. Maboudian, M. El-Maazawi, M.H. Ervin, M.C. Wood, N. Winograd. S. Phys.Ch.Solids. 96. 3298 (1992).

A.G. Campbell, C.B. Cooper. J.Appl. Phys. 863 (1972).

G.E. Thomas. Surf.Sci. 90, 381 (1979).

P. Wuzz, E. Wolfrum, W. Husinsky, G. Betz, L. Hudson, N. Tolk. Radiat. EfT. And def. in Sol. (1988).

М.І. Лінтур, В.О. Мастюгін, М.В. Приходько, С.С. Поп. Наук, вісник Ужг. Універ. Сер.фіз. 10,195 (2001).

R.T. Williams, K.S. Song. J.Phys. Chem. Solids. 51,679 (1990).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).