DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2010.28.87-92

Просторові розподіли нейтронів у системах «Гальмівна мішень+нейтронний конвертор»

М. В. Стець, М. В. Гошовський, Г. Ф. Пітченко

Анотація


Приведено експериментальні дані значень активаційних інтегралів (nγ)- та (np)–компонент потоку нейтронів для системи “гальмівна мішень + фотонейтронний конвертор” модульного типу. Енергія прискорених електронів Ее = 19 МеВ. Для оцінки просторових розподілів нейтронів із фотонейтронних конверторів активаційні інтеграли визначались в трьох контрольних точках.


Ключові слова


Мікротрон; Нейтрони; Фотонейтронний конвертор; Активаційний інтеграл; Активаційний детектор; Просторовий розподіл

Повний текст:

PDF

Посилання


Ковалёв В.П. Вторичные излучения ускорителей электронов. – М: Атомиздат, 1979. – 250 с.

Ганжа А.П. Конверторы нейтронов электронных ускорителей // Деп. ВИНИТИ. – 1984. – 3 – 62 – 84.

Дробинин А.В и др. Фотонейтроны из толстых конверторов D2O, Be и Pb при Еmax=15 МеВ // Атомная энергия,1982 –Т. 53. – С. 398 – 399.

Применение микротрона М-30 для изучения некоторых фотоядерных реакций области ЕІ-гигантского резонанса. Отчёт УжО ИЯИ АН УССР, № гос. регистр. 81044505, Ужгород. – 1985. – раздел 6.

Исследование процессов фотовозбуждения и распада ЕІ-гигантского резонанса атомных ядер. Отчёт №01.86005.9807УжО ИЯИ АН УССР, Ужгород. – 1989. – С. 134 – 198.

Стець М.В., Сікора Д.І. Енергетичні залежності активаційних інтегралів (nγ)– та (np)– компонент потоку нейтронів із конверторів “γ-квант-фотонейтрон” в інтервалі енергій електронів 14-24 МеВ мікротрону М-30 //Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Фізика. – 2005. –Вип. 18. – С. 47 – 56.

Стець М.В., Сікора Д.І., Гошовський М.В., Пітченко Г.Ф. Експериментальна оцінка енергетичного спектру потоку нейтронів із конверторів “гамма-квант-фотонейтрон” //Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Фізика. – 2008. – Вип. 23. – С. 69 – 74.

Стець М.В., Сікора Д.І., Гошовський М.В., Пітченко Г.Ф., Гайніш Й.Й. Зарядові залежності активаційних інтегралів (nγ)- та (np)- компонент потоку нейтронів із конверторів “гамма-квант-фотонейтрон” // Науковий вісник Ужгородського університету.Сер. Фізика. – 2008. – Вип. 23. –С. 79-84.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).