DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2007.20.154-157

Спостереження процесів утворення негативних іонів стронцію та їх розпаду в оптичному каналі

В. І. Марушка, Т. А. Снігурська, І. І. Шафраньош

Анотація


При взаємодії електронів з метастабільними атомами стронцію в області енер-
гій, менших 2 еВ, зареєстровані негативні іони. Обговорюється радіаційний ме-
ханізм їх розпаду. Приведені енергетичні залежності перерізів утворення і роз-
паду негативних іонів стронцію.


Ключові слова


Стронцій; Переріз

Повний текст:

PDF

Посилання


Снегурская Т.А., Шафраньош И.И., Небесный Ф.И., Алексахин И.С. // Опт. и спектр. 1988. Т.65. №1. С. 235.

Шафраньош И.И., Снегурская Т.А., Алексахин И.С. // Опт. и спектр. 1994. Т.76. №1. С. 23.

Shafranyosh I.I., Snegurskaya Т.А., Margitich N.A., Bogacheva S.P., Lengyel V.I. and Zatsarinny O.I. // J. Phys. B. 1997. V.30. №9. P. 2261.

Burrow P.D., Michejda J.A., Comer J. // J. Phys. B. 1976. V.9. №18. P. 3225.

Романюк Н.И., Шпеник О.Б., Жуков А.И., Запесочный И.П. // Письма в ЖТФ. 1980. Т.6. №14. С. 877.

Шпеник О.Б., Совтер В.В., Завилопуло А.Н., Запесочный И.П., Контрош Е.Э. // ЖЭТФ. 1975. Т.69. №1(7). С.48.

Стаматович А., Шульц Г.Дж. // ПНИ. 1970. №3. С. 115.

Бучельникова Н.С. // ЖЭТФ. 1958. Т. 35. №5. С. 1119.

Маргітич М. О., Шафраньош І. І. // Укр. фіз. журн. 2000. Т. 45. №1. С. 31.

Алексахин И. С., Гарга И. И., Запесочный И. П., Стародуб В. П. // Опт. и спектр. 1974. Т. 37. №1. С. 20.

Gedeon V., Lengyel V., Zatsarinny О., Kocher С.А. // Phys. Rev. А. 1999. V.59. №3. P.2016


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).