DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2012.31.86-89

Вплив змінного електричного поля на параметри випромінювання люмінофора на основі легованого ZnS:Cu

І. Д. Рубіш, К. О. Попович, О. О. Балог

Анотація


Досліджено вплив напруги, частоти та форми імпульсу електричного поля на коефіцієнт ефективності і яскравість свічення електролюмінофорів на основi ZnS:Cu. Показано, що найбільш ефективним є вплив електрично­го поля змінної синусоїдальної напруги в межах частот 400÷800 Гц.


Ключові слова


Люмінофор; Яскравість свічення; Коефіцієнт ефективності; Електричне поле; Cульфід цинку

Повний текст:

PDF

Посилання


Попович К.О. Електрофізичні властивості електролюмінецентних випромінювачів, одержаних на основі капсульованого люмінофору ZnS:Cu // Науковий вісник

Ужгородського університету. Серія Фізика. – 2008. – № 22. – C. 36-39.

Попович К.О., Рубіш І.Д., Савченко М.Д., Лайзинг Г. Релаксаційні процеси в електролюмінофорах ZnS:Cu // Матер. Міжнародної науковопрактичної конференції „Структурна релаксація в твердих тілах”. – Вінниця (Україна). – 2006. – С. 151-153.

Савченко М.Д., Шурова Т.М., Попович К.О., Рубіш І.Д., Лайзинг Г. Електронні стани в електролюмінофорах ZnS:Cu, Cl // Тези доповідей 2-ї Української наукової конференції з фізики напівпровідників (УНКФН–2). – Т. 2. – Чернівці – Вижниця. – 2004. – С. 462.

Savchenko N., Popovych K., Shchuro-va T., Rubish I., Leising G. Nonlinear properties simulation for zinc chalcogenides // Book of Abstracts SSC 2006 7th International Сonference on Solid State Chemistry (SSC 2006). – Pardubice (Czech Republik). – P. 182-183.

Савченко М.Д., Шурова Т.М., Ба-ран М.Ю., Попович К.О., Рубіш І.Д., Лайзинг Г. Моделювання електронних станів у халькогенідних напівпровідниках // Тези конференції „Нанорозмірні системи: електронна, атомна будова і властивості” (НАНСИС 2004). – Київ. – 2004. – С. 113.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).