DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2003.13.32-37

Кутова апертура оптичного фільтра на кристалі тіоголату кадмія

П. С. Швидкий, З. П. Гадьмаші, В. М. Каменщиков, Л. М. Сусликов

Анотація


У даній роботі теоретично і експериментально досліджується кутова апертура спектральних характеристик (пропускання, селективність, контрастність) оптичного вузько смугового оптичного фільтра на кристалі тіогалату кадмія CdGa2S4. У кристалографічній системі координат (точкова група симетрії 4) теоретично розрахована кутова дисперсія спектральних параметрів у часткових випадках падіння випромінювання на кристал: φ = 0 … π/2 (θ = 0) і θ = 0 … π/2 (φ = 0). Тут θ - кут між хвильовим вектором і напрямком [001]; φ - кут між проекцією хвильового вектора на площину (001) і напрямком [010]. Визначений монотонний характер дисперсійних залежностей. Проведений аналіз отриманих результатів. Встановлено співпадіння значень характеристик фільтра, розрахованих на основі виміряних спектрів пропускання (діапазон довжин хвиль λ = 4800 … 5000 Å) у межах кутів θ, φ = 0 … π/2. Зроблено висновок про значну перевагу кутової апертури фільтра на кристалі тіогалата кадмія значень апертури відомих вузько смугових селективних фільтрів.


Ключові слова


Тіогалат кадмію; Оптичний фільтр; Кутова апертура; Кристал

Повний текст:

PDF

Посилання


Бадиков В.В., Матвеев И.Н., Пшеничников С.М., Рычик О.В., Троценко П.К., Устинов Н.Д. – Квант. электрон. 1981, т. 8, №4, с. 910.

Сусликов Л.М., Гадьмаши З.П., Сливка В.Ю. - Опт. и спектр., 1983, т. 85, в. 4, с. 748.

Сусликов Л.М., Сливка В.Ю., Лисица М.П. Твердотельные оптические фильтры на гиротропных кристаллах. - Киев: Интерпрес ЛТД. - 1998. С.293.

Цернике Ф., Мидвинтер Дж. Прикладная нелинейная оптика. - М: Мир, 1976. с 261.

Лебедева В.В. Техника оптической спектроскопии. - М.: МГУ, 1987.

Сусликов Л.М., Гадьмаши З.П., Копинец И.Ф., Сливка В.Ю. – Опт. и спектр., 1981, т. 51, в. 2, с. 307.

Сусликов Л.М., Сливка В.Ю. - Опт. и спектр. 1984, т. 54, в. 4, с. 716.

Сусликов Л.М., Сливка В.Ю. Критерии выбора гиротропных кристаллов для оптических фильтров на изотропной точке - Опт. и спектр. 1984, т. 57, №4, с. 716-719.

Ярив А. Введение в оптическую электронику. - М.: Высшая школа. 1963, с. 398.

Най Дж. Физические свойства кристаллов. - М.: Мир, 1967.

Сусликов Л.М., Гадьмаши З.П., Сливка В.Ю. Опт. и спектр., 1985, т. 59, в. 4, с. 876.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).