DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2014.35.57-60

Піроелектричні властивості кристалів TlIn(S0.99Se0.01)2 при високих тисках

П. Гуранич, Р. Росул, О. Гомоннай, О. Сливка, О. Гомоннай, І. Роман

Анотація


Досліджено температурну поведінку пірокоефіцієнта кристалів TlIn(S0.99Se0.01)2в околі фазових переходів під дією гідростатичного тиску до 600 МПа. Виявлено, ряд аномалій на температурній залежності піроелектричного коефіцієнта, що пов’язуються з сегнетоелектричним фазовим переходом та переходами у фазу високого тиску. Вивчено поведінку спонтанної поляризації на фазових переходах неспіврозмірна – сегнетоелектрична фази.


Ключові слова


Сегнетоелектрики; Піроелектрики; Фазові переходи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Gomonnai A.V., Petryshynets I., Azh¬ni-uk Yu.M., Gomonnai O.O., Ro-man I.Yu., Turok I.I., Solomon A.M., Ro¬sul R.R., Zahn D.R.T. Growth and characterisation of sulphur-rich TlIn(S1−xSex)2 single crystals // Journal of Crystal Growth.-2013.- V.367, - P.35–41.

Panich A.M. Electronic properties and phase transition in low-dimensional semiconductors // J. Phys.: Condens. Matter. – 2008. – V.20, № 29. - 293202 (42 pp).

Гаджиев Б.Р., Сеидов М.-Г.Ю., Абдурахманов В.Р. Несоизмеримо несоизмеримый фазовый переход в последовательности структурных фазовых превращений в слоистом кристалле TlInS2 // ФТТ. – 1996. – Т. 38, №1. – С. 3-13.

Seyidov M.-H.Yu., Suleymanov R.A., Salehli F. Влияние отрицательного химического давления на температуры фазовых переходов в слоистом кристалле TlInS2 // ФТТ. – 2009. – Т.51. – №12. – С. 2365 – 2370.

Gomonnai O.O., Rosul R.R., Gura-nich P.P., Slivka A.G., Roman I.Yu., Rigan M.Yu. Optical properties of TlInS2 layered crystal under pressure // High Pressure Research. – 2012. – V. 32. – No 1. – P. 39-42.

Gomonnai O.O., Guranich P.P., Ri-gan M.Y., Roman I.Y., Slivka A.G. Effect of hydrostatic pressure on phase transitions in ferroelectric TlInS2 // High Press. Research. -2003.- 28, P. 615-619.

Mikailov F.A., Basaran E., Mammadov T.G., Seyidov M.Y., Senturk E., Currat R., Dielectric susceptibility behaviour in the incommensurate phase of TlInS2 // Physica B. Condensed Matter. – 2003. – V. 334, № 1-2. – Р. 13-20.

Gomonnai A.A., Guranich P.P., Slivka A.G., Rigan M.Yu., Roman I.Yu. Pressure behaviour of pyroelectric coefficient in TlInS2 and TlGaSe2 layered crystals // FTVD.-2009, Vol. 19,

№1. - P. 151-156.

Гомоннай О.О., Гуранич П.П., Сливка О.Г., Риган М.Ю., Роман І.Ю. Залежність діелектричних властивостей кристалів TlInS2. від температури та гідростатичного тиску // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика. – 2009. – №23. – C. 126-129.

Guranich P.P., Rosul R.R., Gomonnai O.O., Slivka A.G., Roman I.Yu., Gomonnai A.V. Ferroelasticity of TlInS2 crystal // Solid State Communication (in press).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).