DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2010.27.29-33

Дослідження реакції 103Rh(γ,γ')103mRh

В. С. Бохінюк, О. Г. Окунєв, О. М. Парлаг, М. Т. Саболчій, О. М. Фрадкін

Анотація


На гальмівних пучках бетатрона та мікротрона проведено вимірювання абсолютних виходів реакції 103Rh(γ,γ’)103mRh у інтервалі енергій 7,2–8,4 та 11–25 МеВ. Розраховані виходи реакції та диференціальний переріз. Спостерігається злом у кривій виходу при енергії 7,65 МеВ та два максимуми у перерізі при енергіях 10 та 21 МеВ

 


Ключові слова


Непружне розсіювання; Фотоядерна реакція; Ізомер, родій; Вихід реакції; Переріз; Бетатрон; Мікротрон; Гальмівне випромінювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Богданкевич О.В., Лазарева Л.Е., Моисеев А.М. Неупругое рассеяние фотонов на ядрах Rh-103 // ЖЭТФ. – 1960. – Т. 39, вып. 5 (11). С. 1224-1228.

Абрамс И.А., Пелекис Л.Л. Гамма- возбуждение ядерных изомеров // Изв. АН Латв. ССР. Сер. физ. и техн. наук. – 1968. – Т. 5. С. 19-27.

Lakosi L. Production of long lived isomers by 4 MeV endpoint energy bremsstrahlung // Z. Phys. А – 1966. Vol. 356 P. 155-161.

Cheng Y., Xia B., Tang C. et all. Generation of long-lived isomeric states via bremsstrahlung irradiation // Hyperfine Interaction. – 2006. – Vol. 167. – P. 833-839.

Lederer C.M., Shirley V.S. Table of Isotopes. New York: Wiley, 1978. 1523 p.

Penfold A.S., Leiss J.E. // Phys. Rev. – 1959. – Vol. 114. - P. 1332-1337.

Кузьменко В.С., Ранюк Ю.Н. Вычисление сечений фотоядерних реакций // Препринт ХФТИ АН УССР. ХФТИ 71–26, Харьков. 1971. С. 15.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).