DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2011.30.52-56

Люмінесцентні властивості кристалів Li2B4O7:Cu та Li2B4O7:Mn в залежності від типу та умов опромінення іонізуючими частинками

Т. О. Окунєва, В. Т. Маслюк, І. Г. Мегела, В. М. Головей, М. М. Біров

Анотація


Досліджено вплив інтенсивності та дози опромінення електронами з енергіями 9,5 та 14,5 МеВ, а також опромінення фотонами від Со60, швидкими та повільними нейтронами Pu-Be джерела на фосфоресценцію при кімнатній температурі та термолюмінесценцію нелегованих та легованих міддю та марганцем кристалів тетраборату літію.


Ключові слова


Тетраборат літію; Термолюмінесценція; Дозиметрія; Фосфоресценція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Кортов В.С., Мильман И.И., Никифоров С.В. Особенности кинетики термостимулированной люминесценции кристаллов α-Al2O3 с дефектами // Физика твердого тела. – 1997. – Т.39. – №9. – С. 1538–1543.

Weinstein M., German U., Alfassi Z.B. On neutron-gamma mixed field dosymetry with LiF:Mg,Ti at radiation protection dose levels // Rad. Prot. Dosym. – 2006. – Vol. 119. – No. 1–4. – P. 314–318.

Белоконь Н.Г., Корнєєва В.В. Термолюмінесцентна дозиметрія: напрямки розвитку // Український Радіологічний Журнал. – 2004. – № 12. – С. 88–94.

Xiong ZhengYe, Zhang ChunXiang. Thermoluminescence characteristics of Li2B4O7:Cu, Ag,P // Chinese Science Bulletin. – 2007. – Vol. 52. – No. 13. – P. 1776–1779.

Головей В.М. Получение монокристаллов тетрабората лития / В.М. Головей // Квантовая электроника. – 1993. – № 44. – С. 103–110.

Lyamayev V.I. A low-cost microcontroller-based measurement system for fractional glow technique / V.I. Lya¬mayev // Meas. Sci. Technol. – 2006. – Vol. 17. – P. 75–80.

Окунева Т.А., Парлаг О.А., Маслюк В.Т., Стець М.В., Гошовський М.В., Ганич П.П., Лямаєв В.І., Мегела І.Г., Головей В.М., Биров М.М., Щербинин К.Р., Костенко В.В., Присяжнюк А.А., Зелинський В.О. Ра-диационный стенд ИЭФ НАНУ для реакторной дозиметри // Тезисы докладов VIII конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям (ННЦ ХФТИ), Харьков, 22-26 февраля 2010 г. – Харьков. – 2010. – С. 71.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).