DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2011.30.69-73

Ізохорна теплопровідність твердого C6Н12

В. О. Константинов, В. П. Ревякін, В. В. Саган

Анотація


Досліджено ізохорну теплопровідність твердого циклічного вуглеводню –циклогексану (C6Н12) для зразків різної щільності в температурному інтервалі від 80K і до початку плавлення, що перекривають область існування низько­температурної орієнтаційно-впорядкованої фази II і високотемпературної орієнтаційно-розупорядкованої фази I. Показано, що ізохорна теплопровідність ΛV у фазі I з підвищенням температури плавно зростає. Проводиться порівняння з іншим представником циклічних сполук – бензолом (С6Н6).

 


Ключові слова


Ізохорна теплопровідність; Циклогексан; Фаза I; Фаза II; Бензол

Повний текст:

PDF

Посилання


Константинов В.А., Манжелий В.Г., Смирнов С.А. // УФЖ. – 1992. – 37. – P. 757.

Pursky O.I., Zholonko N.N., Konstantinov V.A. // ФНТ. – 2003. – 29. – P. 1021.

Cox E.G. Cruickshank D.W.J., Smith J.A. // Proc. Roy. Soc. – 1958. – Vol. 247. – № 1248. – P. 1–21.

Bacon G.E., Curry N.A., Wilson S.A. // Proc. Roy. Soc. – 1964. – Vol. 279. – № 1376. – P. 98–110.

Уббелоде А. Плавление и кристалллическая структура: Пер с англ. – М.: Мир. – 1969. – 420 с.

Китайгородский А.И. Дебаевское приближение для органических кристаллов // Кристаллография. – 1962. – Т. 7, № 2. – С. 195–198.

Andrew E.R., Eades R.G. // Proc. Roy. Soc. – 1953. – Vol. 218A. – P. 537 – 552.

Парсонидж Н., Стейвли Л. Беспорядок в кристаллах: Пер. с англ. – М.: Мир. – 1982. – Т. 1. – 434 с., Т. 2. – 335 с.

Euken A., Schröder E. // Ann. Phys. – 1939. – Vol. 36. – № 5. – P. 609–620.

Пурський О.І., Жолонко М.М., Константинов В.А. // Вісник ХНУ. Серія “Фізика”. – 2001. – Вип. 5. – №516 – С. 145–148.

Могилевский М., Сурин В.Г., Чудновский А.Ф. // ИФЖ. – 1970. – 19. – 705.

Andersson P. // J. Phys. Chem. Solids. – 1978. – 39. – 65.

Aston J.G., Szasz G.J., Fink H.L. // J. Am. Chem. Soc. – 1943. – 65. – 1135.

Ruehrwein R.A., Huffman H.M. // J. Am. Chem. Soc. – 1943. – 65. – 1620.

Green J.R., Wheeles D.R. // Molec. Cryst. Lig. Cryst. – 1969. – 6. – 13.

Wisotzki K.D., Wurflinger A. // J. Phys. Chem. Solids. – 1982. – 43. – 13.

Green J.R., Scheie C.E. // J. Phys. Chem. Solids. – 1967. – 28. – 383.

Champeney D.C., Sedgwick D.F. // J. Phys. C: Solid St. Phys. – 1971. – 4. – 2220.

Andrew E.R., Eades R.G. // Proc. Roy. Soc. – 1953. – A 216. – 398.

Bartoli F.J., Litovitz T.A. // J. Chem. Phys. – 1972. – 56. – 404.

De Graaf L.A. // Physica. – 1969. – 40. – 497.

Жижин Г.Н., Красюков Ю.Н., Мухтаров Э.И., Роговой В.Н. // Письма в ЖЭТФ. – 1978. – 28. – 465.

Константинов В.А., Смирнов С.А., Ревякин В.П. // ПТЭ. – 1999. – 42. – 145.

Wisotzki K.D., Wurflinger A. // J. Phys. Chem. Solids. – 1982. – 43. – 13.

Champeney D.C., Sedgwick D.F. // J. Phys. C: Solid St. Phys. – 1971. – 4. – 2220.

Andrew E.R., Eades R.G. // Proc. Roy. Soc. – 1953. - A216. – 398.

Bartoli F.J., Litovitz T.A. // J. Chem. Phys. – 1972. – 56. – 404.

De Graaf L.A. // Physica. – 1969. – 40. – 497.

Жижин Г.Н., Красюков Ю.Н., Мухтаров Э.И., Роговой В.Н. // Письма в ЖЭТФ. – 1978. – 28. –465.

Константинов В.А., Смирнов С.А., Ревякин В.П. // ПТЭ. – 1999. – 42. – 145.

Ross R.G., Andersson P., Bäckström G. // Molec. Phys. – 1979. – Vol. 38, № 2. – P. 527–533.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).