DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2011.30.91-97

Особливості термічного розширення сегнетоелектричних кристалів германату свинцю з нестехіометрією

O. C. Кушнір, I. C. Гірник, Р. Я. Шопа, В. С. Дзюбанський, О. С. Єрмаков

Анотація


На підставі дилатометричних вимірювань для напрямків крис­талофізичних осей x і z одержано кількісні характеристики термічного розширення нестехіо­метрич­них кристалів германату свинцю з нестатком PbO у широкому діапазоні температур, що включає точку сегнетоелектричного фазового переходу (ФП). Знайдено вираз­ну анізотропію відповідних параметрів й істотну нелінійність поведінки тер­мічного розширення в параелектричній фазі. Обговорено вияви ФП у термічному розширенні, а також вплив структурних дефектів на нього. Оцінено коефіцієнти електрострикції.


Ключові слова


Сегнетоелектрики; Термічне розширення; Кристал; Структурні дефекти; Коефіцієнти електрострикції

Повний текст:

PDF

Посилання


Лайнс М., Гласс А. Сегнетоэлектрики и родственные им материалы. – Москва, Мир, 1981. – 736 с.

Трубицын М.П., Поздеев В.Г. // ФТТ – 2000. – 42, 2187.

Важенин В.А., Гусева В.Б., Шур В.Я. и др. // ФТТ. – 2001. – 43, 1875.

Буш А.А., Попова Е.А. // ФТТ. – 2004. – 46, 875.

Molak A., Koralewski M., Saunders G.A. et al. // Acta Phys. Polon. – 2005. – A 108, 513.

Дуда В.М., Баранов А.И., Ерма¬ков А.С. и др. // ФТТ. – 2006. – 48, 59.

Oleaga A., Salazar A., Massot M. et al. // Ferroelectrics. – 2008. – 369, 76.

Kushnir O.S., Shopa R.Y., Vlokh R.O. // Ukr. J. Phys. Opt. – 2008. – 9, 169.

Єрмаков О.С., Дуда В.М. // УФЖ. // – 2010. – 55, 219.

Wu X., Xu J., Jin W., Cryst J. // Growth – 2005. – 282, 160.

Iwasaki H., Miyazawa S., Koizumi H. et al. // J. Appl. Phys. – 1972. – 43, 4907.

Malinowski M., Pietraszko A., Polomska M. // Phys. Stat. Sol. (a). – 1977. – 41, K55.

Fousek J. // Phase Trans. – 1991. – 36, 165.

Леванюк А.П., Осипов В.В., Сигов А.С. и др. // ЖЭТФ. – 1979. – 76, 345.

Ivanov N.R., Levanyuk A.P., Minyukov S.A. et al. // J. Phys.: Condens. Matter. – 1990. – 2, 5777.

Иванов Н.Р., Фоусек Я. // Изв. АН СССР, сер. физ. – 1990. – 54, 659.

Струков Б.А., Синяков Е.В., Майщик Е.П. и др. // Изв. АН СССР, сер. физ. – 1977. – 41, 692.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).