DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2011.30.154-159

Дослідження збудження ізомерних станів на ізотопах індію в реакціях (γ, γ), (γ, n)

В. С. Бохінюк, О. М. Парлаг, В. А. Пилипченко

Анотація


На гальмівних пучках мікротрона М-10 і бетатрона Б 25/30 проведено дослідження реакцій (γ, γ') і (γ, n) на ізотопах індію, що приводять до утворення ізомерних станів. В області енергій 10-26 МеВ з кроком 0,5 МеВ поміряно ізомерні відношення для реакції In113(γ,n)In112mg активаційною методикою. Методом реєстрації γ-квантів розпаду безпосередньо на пучку між імпульсами бетатрона поміряно абсолютний ви­хід In114m1/2=43 мс), що утворюється в реакції In115(γ,n)In114. Розраховано ефектив­ний переріз цієї реакції. Проведено вимірювання абсолютних виходів і розрахунки ефективних диференціальних перерізів реакцій In113(γ, γ')In113m та In115(γ, γ')In115m.


Ключові слова


Фотоядерна реакція; Ізомерія; Ізотопи індію; Ефективний переріз

Повний текст:

PDF

Посилання


Гангрский Ю.П. Редкие способы радиоактивного распада осколков деления. ЭЧАЯ, т.38, вып. 6, 2007, C. 1413-1447.

Walker P.M., Carrol J.J. Nuclear isomers: Recipes from the Past and Ingredients for the Future.

Nuclear Physics News, 17, №2, 2007, P. 11-15.

Carrol J.J., Byrd M.J., Sinor T.W. Photoexitation of nuclear isomers by (γ,γ’)- reactions. Phys. Rew. V. 43, N3. 1991, P. 1238-1247.

Давыдов М.Г., Магера В.Г., Трухов А.В. Изомерные отношения выходов фотоядерных реакций. Атомная энергия, т.62, вып. 4, 1987, C. 236-243.

Демехина Н.А., Данагулян А.С., Кара¬петян Г.С. Анализ изомерных отноше¬ний в (γ,n)- и (γ,p)-реакциях в области гигантского резонанса. ЯФ, 2002, т.65, вып. 2, C. 390-395.

Мазур В.М., Соколюк И.В., Биган З.М. Сечение возбуждения ядерных изомеров в реакциях (γ,γ') в области 4− 15 МэВ. ЯФ,1993, т.56, вып. 1, C. 20-25.

Биган В.З., Желтоножский В.А., Кирищук В.И., Мазур В.М. и др. Возбуждение изомерних состояний ядер 113 195 199 в реакциях неупругого рассеяния γ−квантов. Известия РАН, Сер. физ., 2006, т.70, C. 255-257.

Абрамс И., Пелекис Л. Возбуждение изомерных состояний ядер гамма-лучами. Изв. АН Латв. ССР, 1968, №1, C. 19-27.

Джилавян Л.З., Кучер Н.П., Рыжих Г.Г. О существовании большого пика в сечении реакции 115In(γ,γ’)115m In при

E =27 МеВ. П- 0515 М., 1987.

Демехина Н.А., Данагулян А.С., Карапетян Г.С. Замечания к вопросу образования изомерных состояний в (γ,γ’)-реакциях в районе гигантского резонанса. ЯФ, 2001, т.64, № 10, C. 1879-1881.

Lederer C.M., Shirley V.S. Table of Isotopes. New York: Wiley, 1978. – 1523р.

Беседа Й.З., Саболчи Н.Т., Шабалина Л.А. Исследование короткоживущих изомерных состояний таллия и иттрия, возбуждаемых в (γ,n)-реакциях. ЯФ, 1991, т.54, вып.3, C. 609-615.

Бохінюк В.С., Соколюк І.В. Дослідження збудження ізомерної пари непарно-непарного ядра 112In в реакції (γ,n). УФЖ, 1999, т. 44, №3, C. 308-311.

Беседа Й.З., Бохінюк В.С., Шабаліна Л.О. Дослідження функції збудження короткоперіодного стану індію-114. УФЖ, 1995, т. 40, №6, C. 536-538.

Samual S. Dietrich, Barry L. Berman. Atlas of Photoneutron Cross Section Obtained with Monoenergetic Photons. Atomic Date and Nuclear Date Tables. V.38, №2, P. 199-338 (1988).

Маслюк В.Т., Мазур В.М., Парлаг О.О. та ін. Дослідження механізмів збудження та продуктів розпаду високозбуджених станів важких ядер на мікротроні М-30. Звіт про науково-дослідну роботу ВФЯП ІЕФ НАНУ. Ужгород, 2005. — 156 с. – С. 15.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).