DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2011.30.246-251

Енергія зв’язку нижчих 1,3S- станів двовимірного атома гелію у гіперсферичному адіабатичному підході

М. Гайсак, Ю. Мучичка, В. Онисько

Анотація


У рамках адіабатичного гіперсферичного підходу у наближенні Борна-Оппенгеймера проведені розрахунки енергій зв’язку двовимірного атома гелію для нижчих двох серій у синглетному та триплетному станах. Для усунення розбіжностей у матричних елементах оператора потенціальної енергії застосовано масштабовану функцію, яка залежить від кутових змінних. Розрахунки виконані при різних розмінностях базису. Отримані результати порівнюються з розрахунками в інших підходах. Результати знаходяться у якісному узгодженні. Проведені розрахунки як при нескінченій масі ядра, так і при врахуванні скінченої маси ядра. Врахування скінченої маси ядра складає похибку порядку 10-3 а.о.


Ключові слова


Метод гіперсферичних координат; Атом гелію; Матричні елементи

Посилання


Burdík Č., Haysak M., Nagy M. // Cz. J. Phys. – 2004. – V.54. - N11. – P. 1197.

Hilico L., Greґmaud B., Jonckheere T., Billy N, Delande D, // Phys. Rev. – 2002. – V.A66. – P. 022101.

Lin C.D. // Phys. Rep. – 1995. – V. 257. – P.1.

Nakatsuji H. // Phys. Rev. Lett. – 2004. – V.93. - N3. - P. 030403.

Рид М., Саймон Б. Методы современ¬ной математической физики. - T.3. –Москва: Мир, 1982. – 443 c.

Варшалович Д.А., Москальов А.Н., Херсонский В.К. Квантовая теория углового момента. – Ленинград: Наука, 1975. – 441 c.

Уиттекер Э.Т., Ватсон Дж.Н. Курс современного анализа. - T.2. – Москва: Физ.-мат. лит., 1963. – 516 c.

Wen-Fang X. // Commun. Theor. Phys. – 2005. - V.44. – P. 45.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).