DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2000.7.140-144

β - релаксація в халькогенідах миш’яку

Віталій Степанович Біланич

Анотація


Приведені результати досліджень внутрішнього тертя Q-1 і модуля зсуву G’ склоподібних сплавів AsxS(Se)100-x в області температур 100 К÷Тg, (Тg -температура склування). Встановлено, що в області температур 200÷250 К в даних матеріалах (при х<40 ат. %) проходить процес механічної релаксації в областях локального розупорядкування їх структури, ідентифікований як β - процес. Показано, що для опису низькотемпературного максимуму внутрішнього тертя в досліджених матеріалах може бути використана функція релаксації Мr = ехр [-(t/τ)b] з параметром b=0,18÷0,25


Ключові слова


Внутрішнє тертя; Релаксація; Халькогеніди миш’яку

Повний текст:

PDF

Посилання


Механизмы релаксационных явлений в твёрдых телах. /Под. ред. Постникова В. С., Каунасский политехнический институт, Каунас, 1974, -364 с.

Фельц А. Аморфные и стеклообразные неорганические твёрдые тела. М.:Мир, 1986- 558 с.

Биланич В.С., Горват А.А. Высокотемпературный релаксационный переход в халькогенидах мышьяка. //Физ. и хим. стекла,- 1998.-24, №6,- с.825-829.

A.S.Novick, В.S.Berry. Anelastic relaxation in crystalline solids.//Academic Press, New York, 1972, -p.41

B.Pumiah. Non-Debye relaxation in Condcnccd matter.//World scientific pub,Singapore, 1987. -p.217,.

Андреев И.В., Балашов ЮС., Ломовской В.А. Высокотемпературное внутреннее трение бесщелочных боратных стекол. //Физ. и хим. стекла,- 1984.-10, №3, -с.296-300.

Макаров В.Н., Балашов Ю.С. Математическое описание максимумов внутреннего трения неорганических стекол в рамках линейной теории вязкоупругости. //Физ. и хим, стекла -1980,-6, №1, -с 74-80,


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).