DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2010.27.83-87

Особливості перерізів розсіяння електронів на атомі вуглецю

Л. O. Бандурина, В. Ф. Гедеон

Анотація


Методом R-матриці з B-сплайнами здійснено розрахунки інтегральних перерізів розсіяння електронів на атомі вуглецю в основному 2p23P і метастабільних 2p21D та 1S-станах для енергій від порогу реакції до 65 еВ. Розклад сильного зв‘язку включав 28 зв‘язаних станів атома вуглецю. Представлено перерізи пружного розсіяння, сумарні перерізи збудження та відповідні повні перерізи розсіяння електронів на вуглеці у вказаних станах. Проведено порівняння розрахованих нами перерізів з іншими теоретичними даними.Ключові слова


Електрон-атомні зіткнення; Атом вуглецю; Збудження з основного і метастабільних станів; Метод R-матриці з В-сплайнами; Переріз пружного розсіяння; Повний переріз

Повний текст:

PDF

Посилання


Zatsarinny O., Bartschat K., Bandurina L., and Gedeon V. Electron-impact excitation of carbon // Phys. Rev. A. – 2005. – v. 71. – No 4. – P. 042702 (9pp.).

Dunseath K.M., Fon W.C., Burke V.M., Reid R.H.G., and Noble C.J. Electron-impact excitation of the n≤4 levels of carbon // J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. – 1997. – v. 30. – No 2. – P. 277-287.

Zatsarinny O. BSR: B-spline atomic R-matrix codes // Comput. Phys. Commun. – 2006. – V. 174. – No 4. – P. 273-356.

Dunseath K.M., Fon W.C., Burke V.M., Reid R.H.G. and Noble C.J. // Reid R.H.G., private communications.

Бандурина Л.О., Гедеон В.Ф. Розрахунки перерізів розсіяння електронів на атомі вуглецю // Науковий вісник Ужгородсь­кого університету. Серія Фізика. – 2010. – Вип. 27 – С. 66-71.

NIST: http://physics.nist.gov/cgi–bin/AtData.

Burke V.M. and Noble C.J. FARM — A flexible asymptotic R-matrix package // Comp. Phys. Commun. – 1995. – V.85. – No 3. – P. 471–500.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).