DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.1998.3.139-141

Дисперсія світла в кристалічному та склоподібному CdAs2

І. І. Шпак, Д. Г. Семак

Анотація


Наведені експериментальні результати по дисперсії звичайного n0 та незвичайного ne показників заломлення кристалічного та склоподібного CdAs2, одержані методом призми та інтерференційним методом в області прозорості. Обговорюється величина і знак двопроменезаломлення кристалічного CdAs2 ,
проводиться порівняльний аналіз із даними по склоподібному аналогу, а також можливість використання даної сполуки в оптоелектроніці для виготовлення високоефективних поляризаційних призм.


Ключові слова


Дисперсія світла; Показник заломлення; Призма; Інтерференція

Повний текст:

PDF

Посилання


С.Ф.Маренкини др., Изв.АН СССР. Неорган.материалы.21,5, 721-729 (1985).

В.Б.Лазарев и др. Изв.АН СССР. Неорган.материалы.21,7, 1082-1084 (1985).

R.D.Brown, Phys.Lett.,2,7, 309-310 (1962).

Я.А.Угай и др., Изв.АН СССР. Неорган. материалы.1,6, 860-867 (1965).

Н.В.Котосонов и др. Изв.АН СССР. Неорган. материалы. 5,12, 2207-2208

(1969).

С.Ф.Маренкин и др. Изв.АН СССР. Неорган. материалы.27,11,2427 2429 (1991).

В.Б.Лазарев и др.,Полупроводниковые соединения A2B6 Наука,Москва, (1978) 274с.

В.БЛазарев и др., Доклады Академии Наук СССР.Химия. 238,3, 586-587 (1978). А.М.Раухман и др. Изв.АН СССР. Неорган.материалы.27,1, 8-10 (1991).

В.Б.Лазарев и др., Изв.АН СССР. Неорган.материалы. 15,10, 1701-1712 (1979).

С.Ф.Маренкин и др., Изв. АН СССР. Неорган.материалы.26,8, 1582-1585 (1990).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).