DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2013.34.8-12

Спектроскопія кристалів з випадковим розподілом структурних дефектів (спотворень) для випадку релаксацій Дебая та Коіви-Хасігуті

Ю. О. Семеренко, В. Д. Нацик

Анотація


Для отримання інформації стосовно фізичних механізмів релаксації в твердих тілах зручні методи динамічної спектроскопії, що полягають в реєстрації піків поглинання, та їх аналізі з метою отримання параметрів релаксаторів. Аналіз термічно активованих релаксаційних процесів в реальних кристалах ускладнюєть­ся наявністю випадкових локальних спотворень, які призводять до статистичного розкиду параметрів релаксаторів та суттєво змінюють як положення, так і форму піків релаксаційного поглинання.

Запропоновано новий метод аналізу таких піків, що дозволяє отримати емпірик­ні оцінки для параметрів релаксації, який ґрунтується на аналізі форми та положення піків поглинання при одному значенні частоти.

Ключові слова


Спектроскопія; Релаксація Дебая; Релаксація Коіви-Хасігуті; Структурний дефект; Релаксаційний пік поглинання

Повний текст:

PDF

Посилання


Новик А., Берри Б. Релаксационные явления в кристаллах. - М.: Атомиздат, 1975.

Koiwa M., Hasiguti R.R. A theory of internal friction peak due to thermal unpinning of dislocations and its application to P1 peak in copper // Acta Met., 13, 1219-1230 (1965).

Нацик В.Д., Паль-Валь П.П., Паль-Валь Л.Н., Семеренко Ю.А. Влияние пластической деформации на форму и параметры низкотемпературного пика внутреннего трения в ниобии (748-) // ФНТ 25, C. 748-757 (1999).

Natsik V.D., Semerenko Yu.A. Analysis of low-temperature relaxation resonances in materials containing defects // Functional materials 11, 327-333 (2004).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).