DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2008.22.25-30

Мандельштам-бріллюенівське розсіювання світла в кристалах типу Sn2P2S6

А. А. Когутич, Р. М. Євич, Р. М. Біланич, С. І. Перечинський

Анотація


Досліджено акустичні властивості сегнетоелектриків-напівпровідників Sn2P2S6 та Sn2P2(Se0.28S0.72)6 методом спектроскопії Мандельштам-Бріллюена в 180° геометрії розсіювання при кімнатній температурі. Проведено порівняння одержаних значень для швидкостей гіперзвуку з даними, отриманими раніше в 90° геометрії розсіювання, та даними ультразвукових досліджень. Одержані результати добре узгоджуються, що свідчить про відсутність помітної дисперсії швидкості звуку в частотному діапазоні 10 МГц – 40 ГГц. Спостерігається дисперсія для Sn2P2(Se0.28S0.72)6 у напрямку [001], що може бути пов’язана із наближенням до точки Ліфшиця

Ключові слова


Розсіювання світла; Кристали; Точка Ліфшиця

Повний текст:

PDF

Посилання


А.И. Ритус, // Труды ФИАН. 137 (1982)

Yu.M. Vysochanskii, T. Janssen, R Currat, R. Folk. et al. Phase transitions in ferroelectric phosphorous chalcogenide crystals. (Vilnius University Publishing House, 2006).

Ю.М. Высочанский, В.Ю. Сливка. Сег¬нетоэлектрики семейства Sn2P2S6. Свойства в окрестности точки Лифшица. (Львов, 1994).

Л.И. Мандельштам. ЖРФХО. 58 (1926).

L. Brillouin. Ann. de Phys. 17 (1922).

И.Л. Фабелинский // УФН. 164, 9 (1994).

Yu.M. Vysochanskii, V.V. Mitrovcij, A.A. Grabar, S.I. Perechinskii, S.F. Motrija, J. Kroupa. Ferroelectrics. 237 (2000).

И.Л. Фабелинский. Молекулярное рассеяние света. (Наука, М., 1965).

А.И. Ритус. Исследование Мандельштам-Бриллюэновского рассеяния света в кристаллах и стеклах применительно к задачам квантовой электроники и волоконной оптики. // Труды ФИАН. 137 (Наука, М., 1982).

А.И. Ритус, Н.С. Рослик, Ю.М. Вы-сочанский, А.А. Грабар, В.Ю Сливка // ФТТ. 27, 7 (1985).

R.M. Yevych, S.I. Perechinskii, A.A. Gra-bar et al. Temperature dependence of the Brillouin spectra in Sn2P2S(Se) 6 ferroelectric crystals // Cond. Matter Phys. 6, 2(23) (2003).

R.M. Yevych, S.I. Perechinskii, A.A. Gra-bar, Yu.M Vysochanskii. Temperature investigations of hypersound velocities in Sn2P2 (SexS1-x)6 ferroelectric mixed crystals // Ferroelectrics. 298 (2004).

В.Д. Валявичус, В.И. Самуленис, Ю.М. Высочанский и др. // ФТТ. 31, 7 (1989).

V.Samulionis, J. Banys, Yu. Vysochaskii, // Ferroelectrics. 257 (2001).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).