DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2003.14.83-90

Ізовекторні l-заборонені магнітні дипольні переходи в ядрі 31Р

О. М. Водін, І. В. Ушаков

Анотація


Проведено експериментальні дослідження у-розпаду ізобар-аналогових резонансів у реакції 30Si(p,γ)31P при Ер = 760, 1490 та 2010 кеВ. Побудовано схеми розпаду зазначених резонансів та визначено їх парціальні γ-ширини Гуі. Виміряно кутові розподіли γ-променів під кутами θлаб = 0, 30, 45, 60 та 90° відносно напряму пучка протонів та проведено їх аналіз. На підставі отриманих даних проведено розрахунок імовірності М1- переходів у антианалоговий стан та l-заборонених М1- переходів з ΔT=1. Зроблено висновок про механізм зняття γ-заборони, обумовлений вкладом колективних ефектів у процес формування повної γ-ширини розпаду аналогових резонансів.


Повний текст:

PDF

Посилання


С.Е.Муравьев, О.А.Румянцев, М.Г.Урин, Изв. РАН. Сер. физ. 62, 2163 (1998).

A.Arima, H.Horie, M.Sano, Progr. Theor. Phys., 17, 567(1957).

Н.А.Бонч-Осмоловская, B.A.Морозов, М.А.Долгополов, И.В.Копытин, ЭЧАЯ 18,739(1987).

М.А.Долгополов, И.В.Копытин, Изв. АН СССР, Сер. физ. 3, 56 (1976).

А.Н.Водин, И.В.Ушаков, Тез. докладов 52 Совещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра. (Москва, 2002), с. 114.

S.Maripuu, Nucl. Phys. А. 123, 357 (1969).

М.И.Гусева, ПТЭ 5, 112 (1957).

P.M.Endt, Nucl. Phys. А 521, 1 (1992).

M.Riihonen, J.Keinonen, A.Anttila, Nucl.Phys. A 313, 251 (1979).

D.A.Outlaw, G.E.Mitchell, E.G.Bilpuch, Nucl. Phys. A 269, 99(1976).

A.C.Wolff, M.A.Meyer, P.M.Endt, Nucl. Phys. A 107, 332 (1968).

C.H.Bomman, M.A.Meyer, N.S.Wolmarans, D.Reitmann, Nucl. Phys. A 112, 231 (1968).

E.O.De Neijs, G.D.Haasbroek, M.A.Meyer, R.S.Rossouw and D. Reitmann, Nucl. Phys. A 254, 45 (1975).

М.Е.Войханский, Гамма-лучи (Изд-во АН СССР, Москва-Ленинград, 1961).

А.М.Lane, Nucl. Phys. 35, 676 (1962).

S.Hanna, In: Isospin in Nucl. Phys. (Ed. D. Wilkinson, North Holland, Amsterdam, 1969), p. 593.

Ю.В.Гапонов, Ю.С.Лютостанский, ЭЧАЯ 12(6), 1324(1981).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).