DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2003.14.138-141

Дослідження катодолюмінесценції твердих тіл на модернізованій експериментальній установці "Атом"

В. М. Красилинець, Б. М. Гунда, М. М. Ердевді, А. М. Соломон, І. І. Чичура

Анотація


Для дослідження катодолюмінесценції твердих тіл в області довжин хвиль 200÷800 нм та діапазоні енергій налітаючих електронів Eнал.=5÷50 кеВ модернізовано експериментальну установку "Атом", яка була призначена для вивчення процесів збудження рентгенівського випромінювання при зіткненнях електронів з вільними атомами металів. Проведено перші виміри спектрів катодолюмінесценції монокристала лейкосапфіру в області довжин хвиль 200÷600 нм та діапазоні енергій налітаючих електронів Eнал.=5÷20 кеВ.


Повний текст:

PDF

Посилання


Б.М.Гунда, А.М.Соломон, П.П.Пуга, Д.І.Блецкан, Й.Й.Бундаш, Науковий вісник Ужгородського університету, серія Фізика 5, 178 (1999).

А.М.Соломон, В.С.Вукстич, Ю.В.Жменяк, В.С.Пащенко, И.П.Запесочный, УФЖ 34, 1298 (1989).

А.М.Соломон. Разработка методики и исследование возбуждения рентгеновского излучения при столкновениях электронов со свободными атомами металлов. Дис... канд. физ.-мат. наук (Ужгород, 1988).

В.И.Флеров, А.В.Флеров, В.М.Коняев, Л.А.Литвинов, М.И.Мусатов, И.Н.Суриков, Кристаллография 38, 222 (1993).

Р.А.Kulis, M.J.Springis, I.A.Tale, J.A.Valbis, Phys. stat. sol. (a), 53, 113 (1979).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).