DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2009.24.39-43

Методика і автоматизована установка для визначення реологічних характеристик рідинних систем

Л. А. Булавін, Т. Ю. Ніколаєнко, Н. Л. Шейко

Анотація


Запропоновано методику вимірювань та розроблено автоматизовану експериментальну установку для вимірювання реологічних характеристик рідинних систем. Особливістю методики є те шо вона дозволяє проводити вимірювання неперервно в процесі фазових перетворень. Розроблено відповідне програмне забезпечення для автоматизації процесу вимірювань. Проведено експериментальну апробацію установки.


Ключові слова


Реологічні характеристики; Рідинні системи; Фазові перетворення; Експериментальна установка

Повний текст:

PDF

Посилання


R. S. Lakes. Viscoelastic measurements techniques. Rev. Sci. Instrum, vol. 75. № 4, P. 797-810(2004).

L. Bruschi, M. Santini. Vibrating wire viscometer. Rev. Sci. Instrum, vol. 46. № 11, P. 1560-1568(1975).

Патент на винахід №78094 Україна. МПК(2007) G01N11/16 (2007.01) G01N11/10. Спосіб визначення реологічних характеристик консистентних рідин / Л. А. Булавін. Ю. Ф. Забашта, О. Ю. Актан. Т. Ю. Ніколаенко. - U200502350: Заявл. 15.03.2005; Опубл. 15.02.2007. Бюл. №2.-5 с.

PIC16F630/676 Data Sheet. 14-Pin FLASH-Based 8-Bit CMOS Microcontrollers //Microchip Technology Inc. - 2003. - Режим доступу: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40039E pdf.

TDA2005. 20W BRIDGE AMPLIFIER FOR CAR RADIO. /STMicroelectronics. - 2003. - Режим доступу: http://www.st.com/stonline/producLs/literature/ds/1451.pdf.

DS18B20 Programmable Resolution 1- Wire Digital Thermometer. / Dallas Semiconductor, 2002. - Режим доступу: http://datasheets.maximic.com/en/ds/DSl8B20.pdf.

Патент України на корисну модель № 39001, МПК (2009) GO 1N І/16, COIN 1/10. Пристій для вимірювання реологічних характеристик рідин та рідинних систем. /Л. А Булавін, Т.Ю. Ніколаенко. -4с.- Опубл. 26.01.2009. Бюл. № 2. Заявка U200812613 від 28.10.2008 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).