DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2018.43.125-136

Модуляція коливань у резонансній системі із змінною власною частотою

В. С. Мельник, І. В. Шевера

Анотація


Методом повільно змінних амплітуд розв’язана задача коливань резонансної системи, моделлю якої може служити лінійний осцилятор із затуханням, під дією гармонічної вимушуючої сили в умовах гармонічної зміни одного з параметрів резонансної системи. Одержано прості і зручні для інженерних розрахунків формули для коефіцієнта модуляції при амплітудній модуляції і девіації фази коливань при фазовій модуляції та вказано умови їх застосувань. З’ясовано основні закономірності ефектів амплітудної і фазової модуляції коливань.


Ключові слова


Резонансна система; Лінійний осцилятор; Вимушені коливання; Модуляція коливань

Повний текст:

PDF

Посилання


Вульфсон И.И. Краткий курс теории механических колебаний. М.: ВНТР, 2017. –241 с.

Мигулин В.В., Медведев В.И. и др. Основы теории колебаний. М.: Наука, 1978. – 392 с.

Рабинович М.И., Трубецков Д.И. Введение в теорию колебаний и волн. М.: Наука, 1984. –432 с.

Заездный А.М. Основы расчетов нелинейных и параметрических радиотехнических цепей. М.: Связь, 1973. – 448 с.

Вульфсон И.И. К исследованию некоторых колебательных систем с переменными параметрами на базе точных решений условного осциллятора // Теория механизмов и машин. т.9. №1. 2011. –С.3-13.

Янкаускас З.К. Резонансные свойства колебательного контура при периодической модуляции емкости //Радиотехника и электроника. т.12. №9. 1967. –С. 1664-1666.

Куц П.С., Мельник В.С., Стрижевський В.Л. Динамика намагниченности гармонически модулированной гиромагнитной среды // Радиотехника и электроника. т.18. №7. 1973. –С. 1518-1520.

Мельник В.С. Модуляция оптического излучения в системе двухуровневых атомов с переменной частотой перехода //Оптика и спектроскопия. т.60. №5. 1986. –С. 916-919.

Мельник В.С., Яцків М.В. Система стабілізації частоти коливань мікротрона. Патент України на винахід №108300, заявка №а201311046 від 16.09.2013. Бюл. №7, 2015.

Соколов Ю.М., Соколов О.Ю., Ілюшко В.М., Комп’ютерні технології в задачах природи і суспільства //Радіоелектронні і комп’ютерні системи. т. 44. №3. 2010. –С. 20-26.

Пиппард А. Физика колебаний. –М.: Высшая школа. 1985. –456 с.

Кузнецов Д.С. Специальные функции. –М.: Высшая школа, 1965. –249 с.

Справочник по специальным функциям /Под ред. М.Абрамовица, И.Стиган. –М.: Наука, 1979. –832 с.

Жидков О.П., Провоторов Б.Н. О влиянии модуляции на форму наблюдаемых в жидкости сигналов магнитного резонанса //Оптика и спектроскопия. –1965. №5. –С.917-920.

Градштейн И.С., Рыжик И.М. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений. –Изд. 5-е. –М.: Наука, 1971. –1108 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).