DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.1999.4.127-130

Вплив концентрації міді на термостимульовану люмінесценцію монокристалів тетраборату літію

Б. М. Гунда, П. П. Пуга, А. М. Соломон, В. М. Головей, Г. Д. Пуга

Анотація


Одержано та проведено дослідження ТСЛ монокристалів ТБЛ, легованих різними концентраціями міді. Знайдено оптимальну концентрацію домішки, яка становить 19,4x103 ваг. частин Сu. Встановлено, що подальше збільшення концентрації міді приводить до зниження інтенсивності ТСЛ, що пояснюється концентраційним гасінням люмінесценції. Підвищена чутливість монокристалічних зразків ТБЛ:Сu відносно полікристалічних робить їх більш перспективними для термолюмінесцентної дозиметрії.

Повний текст:

PDF

Посилання


J.K. Srivastava, S.J. Supe, J. Phys. D. Appl. Phys. 22, 1537 (1989).

Y. Yasuno, N. Soramasu, Proceedings of the 12th International Conference on Solid State Dosimetry, Burgos, Spain, p. 68, Nuclear Technology Publishing, Ashford, 1998.

S.W.S. McKeever, M. Moscovitch and P.D. Townsend, Thermoluminescence dosimetry materials: properties and uses, Nuclear Technology Publishing, Ashford, 1995.

S. Lorrain, J.P. David, G. Marinello, Radiat. Prot. Dosim. 17, 385 (1986).

X.M. Martini, F. Meinardi, L. Kovacs, K.Polgar, Programme and abstracts 11th International Conference on Solid State Dosimetry, p. 37, Nuclear Technology Publishing, Ashford, 1995.

Б.М. Гунда, П.П. Пуга, Збірник “Наукові праці 1ЕФ'96”, с. 48-52, Ужгород, 1996.

M. Adachi, Т. Shiosaki, A. Kawabata, Japanese Journal of Applied Phys. 24, 72 (1985).

B.M. Hunda, V.M. Holovey, P.P. Puga at all. Proceedings of the 12th International Conference on Solid State Dosimetry, Burgos, Spain, p.52, Nuclear Technology Publishing, Ashford, 1998.

Б.М. Гунда, Матеріали конференції ЕПАС’98, с. 58, Ужгород, 1998.

J. Krogh-Moe, Acta Cryst. 15, 190 (1962).

С.Ф. Радаев, Л.Ф. Мурадян, Л.Ф. Малахова и др., Кристаллография. 34, 1400 (1989).

Б.К. Вайнштейн, В.М. Фридкин, В.Л. Иденбом, Современная кристаллография, Т.2, Наука, Москва, 1979.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).