DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2014.35.162-166

Вивчення впливу електронного опромінення на оптичні та люмінесцентні властивості нелегованих та легованих ніобієм кристалів лейкосапфіру

Т. Окунева, В. Маслюк, І. Мегела, Я. Пекар, В. Пекар

Анотація


Досліджено відмінності впливу опромінення електронами з енергією 7 МеВ та
γ-кван­тами Со60 на оптичні та люмінесцентні властивості кристалів лейкосапфіру, вироще­них видозміненим методом Кіропулоса, з використанням молібденових та ніобієвих екранів. Показано, що використання ніобієвих екранів погіршує оптичну якість вирощених кристалів і одночасно збільшує виходи сигналів термолюмінес­цен­ції, що може бути використано для дозиметрії.   


Ключові слова


Термолюмінесценція; Фосфоресценція; Оптичне поглинання

Повний текст:

PDF

Посилання


Кортов В.С., Мильман И.И., Никифоров С.В. Особенности кинетики термостимулированной люминесценции кристаллов α-Al2O3 с дефектами // Физика твердого тела. − 1997. − Т.39. − № 9. − С. 1538-1543.

Мильман И.И., Моисейкин Е.В., Никифоров С.В., Соловьев С.В., Ревков И.Г., Литовченко Е.Н. Роль глубоких ловушек в люминесценции аниондефектных кристаллов α-Al2O3:С // ФТТ. − 2008. − Т.50. − С. 1991-1995.

Блецкан Д.І., Лукьянчук А.Р., Пекар Я.М. Исследование собственных и примесных точечных дефектов в сапфировых подложках люминесцентными методами // Материалы электроники. − 2006. − № 3. − С. 59-64.

Акимович И.Н., Гришаев И.А., Стратиенко В.А.

Возникновение фосфоресценции при облучении рубина // УФЖ. − 1972. − Т.17. − № 7. − С. 1201-1203.

Окунєва Т.О., Маслюк В.Т., Мегела І.Г. Фосфоресценція опромінених на мікротроні М-30 кристалів LiF // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика. – 2011. – Вып. 29. – С. 115-118.

Окунєва Т.О., Маслюк В.Т., Мегела І.Г., Головей В.М., Біров М.М. Люмінесцентні властивості кристалів Li2B4O7:Cu та Li2B4O7:Mn в залежнос-ті від типу та умов опромінення іонізуючими частинками // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика. – 2011. – Вып. 30. – С. 52-56

Парфианович И.А. Люминесценция кристаллов. – М.: Наука, 1988. – С. 155-158.

Абдукадырова И.Х. Влияние облучения нейтронами на оптические спект-ры кристаллов лейкосапфира // Неорганические материалы – 2008. – Т. 44. – № 7. – С. 825-829.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).