DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2000.6.32-39

ДОСЛІДЖЕННЯ КРАЮ ОПТИЧНОГО ПОГЛИНАННЯ В КРИСТАЛАХ Sn2P2S6 ТА SnP2S6

І. П. Студеняк, В. В. Митровцій, Д. Ш. Ковач, О. А. Микайло, М. І. Гурзан, Ю. М. Височанський

Анотація


Вивчено температурні зміни краю оптичного поглинання сегнетоелектрика Sn2P2S6 з “трьохмірною” (3D) кристалічною структурою та кристалу SnP2S6 з шаруватою (2D) структурою. Досліджено анізотропію параметрів урбахівського краю поглинання та їх температурну поведінку в області фазового переходу в кристалі Sn2P2S6. Проаналізовано вплив різних типів розупорядкування, в тому числі 3D→2D переходу, на енергетичне положення та форму краю поглинання в кристалах Sn2P2S6 та SnP2S6.

Ключові слова


Поглинання; Сегнетоелектрики; Фазові переходи

Повний текст:

PDF

Посилання


Ю.М. Высочанский, В.Ю. Сливка, Сегнетозлектрики семейства Sn2P2S6. Свойства в окрестности точки Лифшица, Львов, (1994) 264с.

Z. Wang, R.D. Willet, R.A. Laitinen, D.A. Cleary, Chem. Mater. 7, 856 (1985).

V.S. Shusta, E.I. Gerzanich, A.G. SIivka, P.P. Guranich, V.A. Bobela, Ferroelectrics. 145,61 (1993).

А.Г.Сливка, Е.И.Герзанич, B.C.Шуста, П.П.Гуранич, Изв. вузов. Физика. 9, 23 (1999).

Ю.М.Височанський, Д.Ш.Ковач, В.В.Митровцій, О.А.Микайло, І.П.Студеняк, Науковий Вісник Ужгородського університету, сер. Фізика. З, 123 (1998).

V.Yu.Fenchak, I.V.Kityk, A.A.Grabar, V.Yu.Slivka, Ferroelectrics. 192, 129 (1997).

Д.М.Берча, А. А.Грабар, Л.Ю.Харха-лис, О.Б.Митин, А.И.Берча, ФТТ. 39, 1219 (1997).

M.V.Kurik, Phys. Stat. Sol. (a). 8, 9 (1971).

H.Sumi, A.Sumi, J. Phys. Soc. Japan. 56, 2211 (1987).

G.D.Cody, T.Tiedje, B.Abeles, B.Brooks, Y.Goldstein, Phys. Rev. Letters. 47, 20, 1480 (1981).

I.P.Studenyak, M.Kranjcec, Gy.Sh.Kovacs, V.V.Panko, I.D.Desnica, A.G.SIivka, P.P.Guranich, J. Phys. Chem. Solids. 60, 1897 (1999).

S.G.Odoulov, A.N.Shumelyuk, U.Hellwig, R.A.Rupp, A.A.Grabar, l.M.Stoyka, J. Opt. Soc. Am. В 13,2352(1996).

A.A.Grabar, Ferroelectrics. 192, 155 (1997).

R.Israel, R.de Gelder, J.M.M.Smits, P.T.Beurskens, S.W.H.Eijt, Th.Rasing, H.van Kempen, M.M.Maior, S.F.Motrija, Z. Kristallogr. 213, 34(1998).

D.Baltrunas, A.A.Grabar, K.Mazeika, Yu.M.Vysochanskii, J.Phys.: Condens. Matter. 11, 2983 (1999).

Z.Yang, K.P.Homewood, M.S.Finney, Harry, K.J.Reeson, J.Appl.Phys. 78, 1958.

P.B.Allen, M.Cardona, Phys. Rev.B. 23, 1495 (1981).

M.Beaudoin, A.J.G.DeVries, S. R. Johnson M.A. H.Laman, T.Tiedje, Appl. Phys. Lett. 70, 26, 354C (1995). (1997).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).