DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2014.35.208-213

Експериментальна установка для дослідження електронних спектрів атомів лужноземельних металів

В. В. Грицько, О. О. Боровик

Анотація


 Для досліджень з високотемпературними парами лужноземельних атомів на експериментальній установці «Електронний спектрометр» розроблена нова конструкція джерела атомного пучка, яка розрахована на температури випарову­ван­ня до 700°С. Проведені перші контрольні виміри електронних спектрів атомів барію в діапазоні енергій зіткнень 15-110 еВ з енергетичною роздільною здатністю 0,05-0,08 еВ та моноенергетичністю первинного електронного пучка 0,25-0,3 еВ. Здійснена спектроскопічна ідентифікація ліній, які спостерігалися в спектрах розсіяних та ежектованих електронів.


Ключові слова


Атомний пучок. Автоіонізація. Електрон.

Повний текст:

PDF

Посилання


Боровик А.А. Разработка методики, аппаратуры и исследование электронных спектров автоионизационных состояний атомов при электронноатомных столкновениях. – Ужгород, дис. канд. ф.-.м.н., 1980. – 176 с.

Голант В.Е., Жилинский А.М., Сахаров С.А., Основы физики плазмы. – М.: Атомиздат, 1977. – 384 с.

Connerade J.P. and Mansfield M.W.D. Observation of an 'Atomic Plasmon' Resonance in the Ba I Absorption Spectrum between 10 and 200 angstrom // Proc. R. Soc. A - 1974. – V. 341. – P.267-75.

Hansen J.E., Flifter A.W. and Kelly H.P. The position of the 4d94f 1P level relative to the ionization limit in Ba I // J.Phys. B: Atom. Molec. Phys. – 1974. – V. 8. – P. L127-9.

Rassi D. and Ross K.J. The ejected-electron spectrum of barium vapour autoionising and Auger levels excited by 20-500 eV electrons // J. Phys. B: At. Mol. Phys. - 1980. – V. 13. – Р. 4683.

Borovik A.A. et al. Electron impact excitation of the (3p54s2)2P3/2,1/2 autoіonizing states in potassium // J. Phys. B. – 2005. – V. 38. – P. 1081.

Боровик А.А., Алексахин И.С., Брат-цев В.Ф., Купляускене А.В. Возбуждение и электронный распад автоиониза-ционных состояний щелочноземельных атомов. Барий // Опт. и спектр. – 1985. - Т. 58. – в. 3. – С. 988.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).