DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2009.25.100-106

Просторові розподіли потоків нейтронів із конверторів “гамма-квант-фотонейтрон”

М. В. Стець, Д. І. Сікора, М. В. Гошовський, Г. Ф. Пітченко

Анотація


Приведено експериментальні дані для оцінки фактору форми, розмірів, маси на значення активаційних інтегралів (nγ)- та (np)- компонент потоку нейтронів для конверторів “гамма-квант-фотонейтрон” модульного типу (матеріали конверторів: D2O, Be). Енергія прискорених електронів Ее = 15,6 МеВ. Для визначення активаційних інтегралів (nγ)- та (np)- компонент потоку нейтронів здійснено опромінення та гамма-спектрометрію активаційних детекторів (АД) Аl та Mn. Для оцінки фактору позиції АД активаційні інтеграли визначались в трьох контрольних точках, одній контрольній площині та контрольній лінії.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ковалёв В.П. Вторичные излучения ускорителей электронов. – М: Атом-издат, 1979.

Ганжа А.П. Конверторы нейтронов электронных ускорителей // Деп. ВИНИТИ – 3 – 62 – 84, 1984.

Дробинин А.В и др. Фотонейтроны из толстых конверторов D2O, Be и Pb при Еmax=15 МеВ // Атомная энергия. - т. 53. - С. 398-399.

Применение микротрона М-30 для изучения некоторых фотоядерных реакций области ЕІ-гигантского резонанса. Отчёт УжО ИЯИ АН УССР, № гос. регистр. 81044505, Ужгород, 1985, раздел 6.

Исследование процессов фото-возбуждения и распада ЕІ-гигантского резонанса атомных ядер. Отчёт №01.86005.9807УжО ИЯИ АН УССР, Ужгород, 1989. – С. 134 - 198.

Стець М.В., Сікора Д.І. Енергетичні залежності активаційних інтегралів (nγ)- та (np)- компонент потоку нейтронів із конверторів “квант-фотонейтрон“ в інтервалі енергій електронів 14-24 МеВ мікротрону

М-30 // Науковий вісник Ужгородсь-кого університету. Сер. Фізика. – 2005. - Вип.18 - С. 47-56.

СтецьМ.В., Сікора Д.І., Гошовсь-кий М.В., Пітченко Г.Ф. Експе-риментальна оцінка енергетичного спектру потоку нейтронів із конвер-торів “гамма-квант-фотонейтрон” // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Фізика. – 2008. - Вип. 23 - С. 69-74.

Стець М.В., Сікора Д.І., Гошовський М.В., Пітченко Г.Ф., Гайніш Й.Й. Зарядові залежності активаційних інтегралів (nγ)- та (np)- компонент потоку нейтронів із конверторів “гамма-квант-фотонейт-рон” // Науковий вісник Ужгородсь-кого університету. Сер. Фізика. – 2008. - Вип. 23 - С. 79-84.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).