DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2009.25.141-147

Аналітичне рішення квантовомеханічної системи із зв’язаними каналами

І. І. Гайсак, В. І. Жаба, П. Мурін

Анотація


В роботі розглянуто потенціальну кваркову модель мезонів, що складаються з кварків різних ароматів. В таких системах існують фізичні стани з визначеним орбітальним моментом та сумішшю синглетної та триплетної спінових компонент. Такі змішані стани описуються системою двох зв’язаних рівнянь Шредінгера. Для випадку, коли каналові потенціали суть колоноподібними, наведено алгоритм побудови аналітичного рішення. Власні значення в такій системі двозначні. На прикладі дивних мезонів продемонстровано конкретні розрахунки власних значень та власних функцій. Отримані рішення можуть слугувати в якості базиса для наближених методів в двоканальних системах такого роду.

Повний текст:

PDF

Посилання


Флюгге З. Задачи по квантовой механике. Пер. с англ. В 2 томах. –М.: Мир, 1974.

Багров В.Г., Гитман Д.М, Тернов И.М. и др. Точные решения релятивистских волновых урав-нений. – Новосибирск: Наука, 1982. – 220 с.

Захарьев Б.Н., Сузько А.А. Потенциалы и квантовое рассеяние: Прямая и обратные задачи. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 224 с.

Захарьев Б.Н., Чабанов В.М. Послушная квантовая механика. Новый статус теории в подходе обратной задачи – М.: Институт компьютерных исследований, 2002. – 300 с.

Feshbach H., Phys.Lett. A255, 123(1999).

Гайсак І.І., Селянчин Р.І. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика – 2005. – №17, С. 119-123.

Tamagaki R., Watari W. Potential Model Approach. Supplement of the Progress of Theoretical Physics, N 39, 1967, P. 23-90.

Godfrey S.and N. Izgur, Phys. Rev. D32, 189 (1995).

Люха В., Шёберл Ф.Ф. Сильное взаимодействие. Введение в нерелятивистские потенциальные модели. – Перевод с немецкого С.М.Зверева. – Львов: Академи-ческий Экспресс, 1996. – 184 с.

Rarita W., J.Schwinger, Phys. Rev. 59, 436 (1941).

Haysak I. Czech. J. Phys., v.55, No.5 (2005) 541-554.

Slavyanov S.Yu., Lay W.: Special Function. Oxford University Press, Oxford, 2000.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).