DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2001.9.68-72

Іон-фотонна емісія при бомбардуванні поверхні берилію іонами

І. С. Шароді, Ю. А. Бандурин, С. С. Поп

Анотація


Представлено дані експериментального дослідження спектрального складу випромінювання в діапазоні 50-800 нм, яким супроводжується бомбардування поверхні полікристала Be іонами Н*, Н2*, Н3* Не+, Ne* та К+ з енергією 5-20 кеВ. Оцінено швидкість збуджених частинок, які відлітають від поверхні, за доплерівськими контурами випромінених ними спектральних ліній. Визначено абсолютні величини виходу фотонів. Виявлено неперервне випромінювання, що випускається безпосередньо бомбардованою поверхнею, яке інтерпретується як рекомбінаційне.


Повний текст:

PDF

Посилання


Плешивцев Н.В., Бажин А.И. Физика взаимодействия ионных пучков на материалы. М.: “Вузовская книга", 1998, 392 с.

Курнаев В.А., Машкова Е.С., Молчанов В.А. Отражение легких ионов от поверхности твердого тела М.: Энергоатомиздат, 1985, 192 с.

С.С.Поп, С.Ф. Белых, В.Г. Дробнич, В.Х.Ферлегер. Ионно-фотонная эмиссия металлов. М.: Ташкент, 1989, 200 с.

Дробнич В.Г. Экспериментальное и теоретическое исследование механизмов эмиссии возбужденных распыленных частиц при бомбардировке металлов (Аl и Мо) ионами килоэлектронвольтных энергий /Дис. канд. физ.-мат. наук. Ужгород, 1982, 186 с.

Взаимодействие водорода с металлами. Под ред. А.П.Захарова. М.: "Наука”, 1987, 295 с.

Распыление твердых тел ионной бомбардировкой. Под ред. Р.Бeриша. М.: “Мир”, ч.1, 1984, 336 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).