DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2013.34.167-172

Розширення можливостей одноколірної трифотонної резонансної спектроскопії високозбуджених парних станів атома самарію

О. І. Гомонай

Анотація


Досліджено вплив інтенсивності лазерного випромінювання на резонансну структуру спектрів трифотонної іонізації атома самарію. Встановлено, що зі зміною інтенсивності змінюється кількість спостережуваних резонансних максиму­мів, зумовлених двофотонним збудженням парних станів. Вимірюван­ня спектрів трифотонної іонізації атома самарію при різній інтенсивності лазерного випромінювання дозволяють виявити максимально можливу кількість таких максимумів. Показано, що такі вимірювання можна застосову­ва­ти для суттєвого підвищення ефективності одноколірної трифотонної резонансно-іонізаційної спектроскопії високозбуджених парних станів атома самарію. З використанням такого підходу виявлено сім нових парних станів

Ключові слова


Трифотонна іонізація; Лазерна резонансно-іонізаційна спектроскопія; Парні стани; Самарій

Повний текст:

PDF

Посилання


Зюзиков А.Д. Лазерная резонансная фотоионизационная спектроскопия возбужденных и автоионизационных состояний атома самария. Препр. ИСАН 88-21.–1988.

Jayasekharan T., Razvi M.A., Bhale G.L. Observation of new even-parity states of Sm I by resonance ionization mass spectrometry // JOSA B. – 1996. –V. 13. – P. 641–648.

Park H., Kim H., Yi J., Han J., Lee J. Resonant three-photon photoionization of Sm atom // J. Korean Phys. Soc. –1997. –V. 30. – P. 453–457.

Jayasekharan T., Razvi M.A., Bhale G.L. Investigations of new high-lying even-parity energy levels of the samarium atom below its first ionization limit // JOSA B. – 2000. – V. 17. – P. 1607–1615.

Zhao H., Dai C., Guan F. Photoionization spectra of an Sm atom with step-wise excitation // J. Phys. B. – 2009. – V. 42. – 065001. – 7 pp.

Qin W.J., Dai C.J., Xiao Y., Zhao H.Y. Experimental study of highly excited even-parity bound states of the Sm atom // Chin. Phys. B. – 2009. – V. 18. – P. 3384–3394.

Pulhani A., Shah M., Dev V., Suri B. High-lying even-parity excited levels of atomic samarium // JOSA B. – 2005. –V. 22. – P. 1117–1122.

Zhao H., Dai C., Ye S. Study on even-parity excited states of the Sm atom // J. Phys. B.–2011. –V. 44. –195001.– 7 pp.

Гомонай О.І. Одноколірна трифотонна спектроскопія збуджених станів атома самарію // Укр. Фіз. Журн. –2008. –Т. 53. –С. 12–1.

Гомонай A.И., Ремета Е.Ю. Исследование высоковозбужденных состояний атома самария // Опт. и спектр. –2011. – Т.112. – С. 17–26.

Gomonai A., Plekan O. Single-colour resonance three-photon ionization of samarium atoms // J. Phys. B. –2003. –V. 36. – P. 4155–4174.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).