DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2007.21.51-56

ПРЕДИСОЦІАЦІЯ МОЛЕКУЛ O2 В СИЛЬНОМУ ЛАЗЕРНОМУ ПОЛІ

Ю. В. Меньшова

Анотація


У даній роботі розраховувалися залежність ймовірності предисоціаціі від інтенсивності лазерного поля і від довжини хвилі. Визначено пороги предисоціаціі, а також розглянуті межі застосування моделі Ландау - Зінера. Коливальні спектри для адіабатичних термів молекули О2 знаходили з діагоналізації гамільтоніана в базисі осциляторних функцій, а самі терми апроксимували аналітично поліномами, залежними від між'ядерної відстані.


Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


A. I.Pegarkov, Phys. Rep.336, 255 (2000).

C.Wunderlich, H.Figger, Th.Hansch, Phys. Rev. A 62, 023401 (2000).

A.Giutsu-Suzor, F.N.Mies et al., J. Phys. В 28, 309 (1995).

R.Saxon, B.Liu, J. Chem. Phys. 67, 5432 (1977).

Е.Е.Никитин, С.Я.Уманский, Неадиабатические переходы при медленных атомных столкновениях (Атомиздат, Москва, 1979).

Л.А.Кузнецова, Н.Е.Кузьменко, Ю.Я.Кузяков, Ю.А.Пластинин, Вероятности оптических переходов двухатомных молекул (Москва, 1980).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).