DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2007.21.87-91

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ Ge40(S,Se)60+In ТА ДЕЯКІ ВЛАСТИВОСТІ ТОНКОПЛІВКОВИХ СТРУКТУР НА ЇХ ОСНОВІ

Г. Т. Горват, В. Ю. Лоя, С. С. Крафчик, А. М. Соломон

Анотація


Досліджено умови одержання плівкоутворюючих матеріалів на основі сплавів Ge40(S,Se)60  Вперше методом диференціально-термічного аналізу в режимах нагрівання-охолодження досліджено взаємодію в системі даних сплавів і модифікатора (In). Розроблено методику одержання та визначено механізми формування модифікованих градієнтних тонкоплівкових структур на основі систем Ge-(S,Se)+In, напилених у вакуумі.

Повний текст:

PDF

Посилання


Виноградова Г.З. Стеклообразование и фазовые равновесия в халькогенидных системах германий-сера (селен) (Москва, Наука,1984).

Cervinka L., Hruby A. Proc.V Int. Conf. Аmorphous and Liquid Semiconductors (Garmisch–Partenkirchen-London, 1974), V.1, p.431.

Миголинец И.М., Сичка М.Ю. Физика и химия стекла., 5, 287 (1979).

Nanoscope. Command reference manual (Digital Instruments, Santa Barbara, 1999).

Lucovsky G., Gallener E.L. J. Non-Cryst. Sol. 35-36, 1209 (1980).

Philips J.C. Phys. Stat. Sol. (b) 101, .473 (1980).

Забашта Л А. Дослідження оптичних властивостей структур напівпровідник-поверхнева фаза методом багатокутової еліпсометрії. Автореферат дис. канд. ф.-м.н. (Суми, 1996).

Шайкевич И.А., Дрозд П.И., Поперенко Л.В., Зав. лаб. в.7, 35 (1985).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).