DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2007.21.92-96

ДОСЛІДЖЕННЯ КАТОДОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ МОНОКРИСТАЛІВ Li2B4О7:Cu

В. М. Красилинець, В. М. Головей, А. М. Соломон, П. П. Пуга, І. І. Чичура

Анотація


Проведено модернізацію експериментальної установки для дослідження като- долюмінесценції (КЛ) твердих тіл, яка забезпечує: охолодження та нагрів зраз­ка, контроль температури під час проведення вимірів. Проведено виміри спектрів КЛ монокристалів Li2B4О7:Cu в області довжин хвиль 200+600 нм та діапазоні енергій бомбардуючих електронів 5у25 кеВ. Встановлено, що зі збільшенням прискорюючої напруги на електронній гарматі від 15 до 25 кВ спостерігається зменшення інтенсивності КЛ, яке обумовлене температурним гасінням люмінесценції та утворенням у кристалах ефективних центрів за­барвлення в процесі їх опромінення. Досліджено залежність температури зраз­ка від енергії бомбардуючих електронів.


Повний текст:

PDF

Посилання


S.W.S.McKeever, M.Moscovitch, P.D.Townsend, Thermoluminescence dosimetry materials: properties and uses (Nuclear Technology Publishing, Ashford, 1995).

C.Furetta, P.S.Weng, Operational thermoluminescence dosimetry (World Scientific, London, 1998).

А.А.Алексеев, В.В.Андреев, В.П.Бадовский и др., Вопросы дозиметрии и радиационная безопасность на АЭС (Укратомиздат, Славутич, 1998).

B.M.Hunda, V.M.Holovey, M.I.Holovey, P.P.Puga, A.M.Solomon, Proc. 12th Int. Conf. on Solid State Dosimetry (Ashford, 1998).

Т.И.Гимадова, И.Б.Кеирим-Маркус, Г.П.Лукьянова, Современное состояние термолюминесцентной дозиметрии, люминесцентные приемники и преобразователи ионизирующего излучения (Наука, Новосибирск, 1985).

Y.S.Horovitz, Phys. Med. Biol. 26, 765 (1981).

В.М.Красилинець, Б.М.Гунда, М.М.Ердевді, А.М.Соломон, І.І.Чичура, Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Фіз. 14, 138 (2003).

И.А.Парфианович, В.Н.Саломатов, Люминесценция кристаллов (Наука, Москва, 1988).

M.Martini, F.Meinardi, L.Kovacs, K.Polgar, Radiation Protection Dosimetry 65, 343 (1996).

Б.М.Гунда. Люмінесцентні властивості моно- та полікристалів нелегованого і легованого міддю тетраборату літію. Автореф. дис. канд. фіз.-мат. наук (Ужгород, 2000).

Б.М.Гунда, В.М.Красилинець, В.М.Головей, П.П.Пуга, Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Фіз. 17, 111 (2005).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).