DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2007.21.177-180

ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ ЗВ’ЯЗКУ ОСНОВНОГО СТАНУ ОДНОВИМІРНОГО АТОМУ ГЕЛІЮ У ГІПЕРСФЕРИЧНОМУ ПІДХОДІ

М. І. Гайсак, В. В. Онисько, Г. І. Рошко

Анотація


Отримано енергію зв’язку основного стану одновимірного атому гелію у гіперсферичному адіабатичному підході. При визначенні адіабатичних по­тенціалів, логарифмічні розбіжності у матричних елементах оператора по­тенціальної енергії усунуто за допомогою теорії лишків, що привело до ком­плексних їх значень. Для малих значень радіальної змінної виявлено додаткову область притягання, ширина якої залежить від розмірності базису, на якому визначаються адіабатичні потенціали. Одержані результати порівнюються із розрахунками, проведеними у інших підходах.


Повний текст:

PDF

Посилання


І.R Lapidus, Am. J. Phys. 43, 790 (1975).

D.R. Amado, H.T. Coelho, Am. J. Phys. 46, 1057 (1978).

Д.А. Варшалович, A.H Москалёв, B.K. Херсонский, Квантовая теория углового момента (Наука, Москва, 1975).

Б.А. Фукс, Б.В. Шабат, Функции комплексного переменного и некоторые их приложения (ФМЛ, Москва, 1959).

М. Гольдбергер, К. Ватсон, Теория столкновений (Мир, Москва, 1967).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).