DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2013.33.58-62

AB INITIO РОЗРАХУНКИ КОЛИВАЛЬНИХ СПЕКТРІВ КРИСТАЛІВ Me2B4O7 (Me=Li, Na, K)

І. В. Чобаль, І. М. Різак, В. М. Різак

Анотація


У роботі представлено результати розрахунків із перших принципів коливальних спектрів інфрачервоного поглинання та комбінаційного розсіювання світла кристалів тетраборату літію та його ізоструктурних аналогів. На основі аналізу результатів розрахунків встановлено, що досліджувані кластери Me6B4O9 (Me=Li, Na, K) є стабільними в умовах структурної оптимізації геометрії, а розраховані частоти та інтенсивності спектральних коливальних ліній добре узгоджуються із наявними експериментальними даними. Аналізується вплив ізовалент­но­го заміщення в кристалах Li2B4O7  на його динамічні властивості.

Ключові слова


Li2B4O7; ІЧ- та КР-спектри; Ізовалентне заміщення; Ab initio

Повний текст:

PDF

Посилання


Bhalla A.S. Pyroelectric and Piezoelectric Properties of Lithium Tetraborate Single Crystal / A.S. Bhalla, L.E. Cross, R.W. Whatmore // Jap. J. Appl. Phys. Suppl. – 1985. - Vol. 24. – P. 727 – 729.

Otsuka K. Design and avaluation of Li2B4O7 surface acoustic wave filter / K. Otsuka, M. Funami, M. Ito, H. Katsuda// Jpn. J. Appl. Phys. - Pt. 1. – 1995. - Vol. 34, № 5B. - P. 2646-2649.

Сысоев А.М. Пьезоэлектрические свойства ситалла на основе тетрабората лития / А.М. Сысоев, С.А. Паршиков, А.И. Зайцев, А.В. Замков // Неорганические материалы. – 1995. – Т. 31. – №5. – С. 707 – 708.

Komatsu R. Growth and ultraviolet application of Li2B4O7 crystals: Generation of the fourth and fifth harmonics of Nd:Y3Al5O12 lasers / R. Komatsu, T. Sugawara, K. Sassa [et al.] // Appl. Phys. Lett. – 1997. – Vol. 70. - P. 3492 – 3499.

Антоняк О.Т. Люминесценция кристал-лов Li2B4O7/ О.Т. Антоняк, Я.В. Бурак, И.Т. Лысейко [и др.] // Оптика и спектроскопия. – 1986. – Т. 61. – В.3. – С. 550-553.

Куріло I.В. Фізико-механічні властивості монокристалів Li2B4O7 / І.В. Куріло, Я.В. Бурак // УФЖ. –1995. -

Стаття надійшла до редакції 25.04.13

T. 40. – №10. – C. 1112-1114.

Горелик В.С. Комбинационное и гиперэлеевское рассеяние света в кристаллах тетрабората лития / В.С. Горелик, А.В. Вдовин, В.Н. Моисеенко. – М.: ФИАН, 2003. – 99 с. – (Препринт / РАН, Физический институт им. П.Н. Лебедева, 2003 – 14).

Чобаль І.В. Електронна і просторова структура кристалів Li(Na)2B4O7 / І.В. Чобаль, І.М. Різак, В.М. Різак // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Серія Фізика. – 2011. – № 29. – С. 54–59.

Hartree D.R. The Calculation of Atomic Structures / D.R. Hartree // N. Y.-London: John Wiley, 1957. – 305 p.

Schmidt M.W. General atomic and molecular electronic structure system / M.W. Schmidt, K.K. Baldridge, J.A. Boatz [et al.] // J. Comput. Chem. – 1993. – Vol. 14. – P. 1347 - 1363.

http://www.chemcraftprog.com.

Зарецкий В.В. Новый несоизмеримый кристалл Li2B4O7 / В.В. Зарецкий, Я.В. Бурак // ФТТ. – 1989. – Т. 31. – № 6. – С. 80-84.

Zhigadlo N.D. An infrared spectroscopic study of Li2B4O7 / N.D. Zhigadlo, M.Zhang, E.K.H. Salje // J. Phys.: Condens. Matter. – 2001. – Vol. 13. – P. 6551–6561.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).