DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2011.29.233-238

Імпульсно-періодична безртутна лампа бар’єрного розряду на суміші криптону з елегазом

Y. Dzhupina, О. Shuaibov

Анотація


У роботі наведені результати експериментальної оптимізації імпульсно- періодичної бар’єрної лампи, що працює на малоагресивній робочій суміші Kr-SF6 при тисках порядку 21-23 кПа. Досліджено спектральні характеристики розряду та залежності яскравості смуги 248 нм KrF (ВХ) від тиску і складу робочої суміші, величини зарядної напруги робочої ємності високовольтного модулятора та частоти повторення імпульсів накачування. Проведено розрахунки електронних кінетичних коефіцієнтів у розряді на суміші Kr-SF6 при величинах E/N, що відповідають експериментальним значенням параметра E/N для лампи, що досліджувалась

Ключові слова


Бар’єрна лампа; Суміш Kr-SF6,

Повний текст:

PDF

Посилання


Шуаібов, О.К, Шевера, І.В, Шимон Л.Л, Соснін, Е.А. Сучасні джерела ультрафіолетового випромінювання: розробка та застосування. Навчальний посібник. – Ужгород-Томськ: Говерла,

– 224 c.

Пикулев А.А., Цвєтков В.М. Иследование эффективности УФ-излучения лампи барьерного розряда для смеси Xe-SF6 // ЖТФ. – 2008. – Т.78. –

Вип. 10. – С. 83.

Пикулев А.А., Цвєтков В.М. Иследование законов подобия газового разряда при смеси Kr-CCl4 барьерним розрядом // ЖТФ. – 2010. – Т.80. –

Вип. 1. – С. 45.

Малинина А.А., Шуаибов А.К. Эмиссия эксиплекса монобромида ртути в газоразрядной плазме на смеси паров дибромида ртути, гексафторида серы и

гелия // Опт. и спектр. – 2011. – Т.110.

– С. 218.

Гомокі З.Т., Миня О.Й., Шевера І.В.,

Шимон Л.Л., Шуаібов О.К. Дослідження імпульсно-періодичної трибар’єрної лампи на сумішах криптону з молекулами CCl4 і SF6 // Науковий

вісник Ужгородського університету.

Серія Фізика. – 2010. – Вип. 28. –

С. 145.

Авдеев С.М., Соснин Э.А., Скакун В.С., Тарасеко В.Ф., Шитц Д.В. Источник двухполосного трехбарьерной KrCl-XeBr – эксилампи // Письма в

ЖТФ. – 2008. – Т.34. – Вып.17. – С. 6.

http:/www.siglo-kinema.com.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).