DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2012.32.35-38

Дослідження наногетероструктур Se/As2S3, Te/As2S3 та Bi/As2S3 методом електрон-фотонної спектроскопії

М. І. Лінтур, М. В. Приходько, Л. М. Маркович, І. Є. Митропольский, С. С. Поп

Анотація


Отримано кількісні дані про спектральний склад та інтенсивність випромінювання в діапазоні 200-800 нм при бомбардуванні електронами з енергією Еп =450 еВ багатошарових плівок Se/As2S3, Тe/As2S3 і Ві/As2S3. Встановлено природу випромінювачів основних компонент, які виявлено в досліджених спектрах, а також місце локалізації спостережуваного свічення. Важливим результатом роботи є визначення абсолютного виходу фотонів з поверхні досліджуваних зразків, які становлять, відповідно, N1= 1,8*10-3 фот./ел., N2= 8,8*10-4 фот./ел. та N3= 1,3*10-3 фот./ ел

Ключові слова


Електрон-фотонна спектроскопія; Фотон; Електрон; Бомбардування; Емісія

Повний текст:

PDF

Посилання


Street R.A., Searle T.M., Austin I.G.,Sussmann R.S., J. Phys. C: Solid State Phys. Vol.7, №8 (1974).

Zallen R., Drews R.E., Emerald R.L. and Slade M.L., Phys. Rev. Lett. Vol. 26 (1971).

Лінтур М.І., Маркович Л.М., Мастюгін В.О., Приходько М.В., Шароді І.С. Надвисоковакуумний електрон-фотонний спектрометр // Науковий вісник УжНУ. Серія Фізика. Випуск 10. –2001. – С. 191-194.

Лінтур М.І., Приходько М.В., Маркович Л.М., Дащенко А.Й., Поп С.С. Спектральний склад випромінювання поверхні кремнію при бомбардуванні іонами і електронами середніх енергій // Науковий вісник УжНУ. Серія Фізика. Випуск 20. – 2007. – С. 150- 153.

Лінтур М.І., Приходько М.В., Маркович Л.М., Поп С.С. Електрон-фотонна емісія As2S3 // Науковий вісник УжНУ. Серія Фізика. Випуск 25. – 2009. – С. 75-78.

Tanaka K.J. Optoel. Adv. Mater., Vol. 3, №2 (2001).

Голомб Р.М. Дис. канд. фіз.-мат. наук. Ужгород. 2005.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).