DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2012.32.39-44

Дослідження збудження ізомерних станів в (γ,n)-реакціях

В. С. Бохінюк, В. І. Жаба, О. М. Парлаг, Л. О. Шабаліна

Анотація


На гальмівному пучку бетатрона Б25/30 проведено вимірювання абсолютних виходів короткоживучих ізомерів 78mBr, 88mY, 114mIn, 115mSn, 202mTl, 206mPb, 208mBi (1*10-4 ≥T1/2 ≤5*10-2 с) та довгоживучих ізомерів 80mBr, 120mSb в інтервалі енергій 10-25 MeВ з кроком 0,5–1 MeВ. Методом Пенфольда–Лейса розраховані ефективні перерізи відповідних реакцій. Проведено порівняння їх з отриманими по програмі TALYS-1.4.

Ключові слова


Фотоядерна реакція; Вихід; Диференціальний переріз; Ізомер; Метод Пенфольда-Лейса

Повний текст:

PDF

Посилання


Мазур В.М. Возбуждение изомерных состояний ядер в фотонейтронных реакциях в области гигантского дипольного резонанса // ФЭЧАЯ. – 2000. – Том 31. – Выпуск № 2. – С. 384-430.

Варламов В.В., Ишханов Б.С., Капитонов И.М. Фотоядерные реакции. Современный статус экспериментальных данных. - М.: Университетская книга, 2008. – 304 с.

Шабалина Л.А., Саболчий М.Т., Осипенко А.П. и др. Исследование короткоживущего изомера таллия возбуждаемого в (γ,n)- реакции // УФЖ. – 1990. – Т.35. – №8. – С. 1153-1157.

Беседа Й.З., Гутий А.И., Шабалина Л.А. и др. Исследование фотовозбуждения короткоживущего изомерного состояния иттрия // УФЖ. –1991. – Т.36. – №9. – С. 1301-1304.

Бохінюк В.С., Осипенко А.П., Парлаг О.М. та ін. Дослідження ефективнихперерізів реакцій 107Ag(γ,n)106Ag, 109Ag(γ,n)108Ag // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Серія Фізика. – 2002. - Випуск 11. – С. 56-60.

Бесіда Й.З., Бохінюк В.С., Саболчій М.Т. та ін. Дослідження функції збудження короткоперіодного ізомерного стану 114mIn // УФЖ. – 1995. – Т.40. – № 6. – С. 536-538.

Беседа Й.З., Гутий А.И., Шабалина Л.А. и др. Исследование короткоживущих изомерных состояний таллия и иттрия, возбуждаемых в (γ,n)- реакции // ЯФ. – 1991. – Том 54. – Выпуск 3. – С. 609-615.

Мазур В.М., Бохинюк В.С., Биган З.М. Фотовозбуждение изомерных состоянийв реакции (γ,n) на ядрах 81Br и 121Sb в области 10-25 МэВ // УФЖ. – 1992. – Том 37. – №11. – С. 1632-1635.

Беседа Й.З., Бохінюк В.С., Шабаліна Л.А. та ін. Функції збудження короткоперіодних ізомерних станів свинцю і вісмуту (γ,n)-реакції // УФЖ. – 1993. – Том 38. – № 6. – С. 846-849.

Samual S. Dietrich, Barry L. Berman. Atlas of Photoneutron Cross Section Obtained with Monoenergetic Photons. Atomic Date and Nuclear Date Tables. V.38, № 2, Р. 199-338 (1988). 11. Lederer C.M., Shirley V.S. Table of Isotopes. – New York: Wiley, 1978. – 1523 p.

Джилавян Л.З., Кучер Н.П., Мазур В.М. Измерение сечения заселения изомера 115Inm для неупругого рассеяния фотонов при энергиях 4-14 МэВ // Препринт ИЯИ АН СССР, П-0473. – М.: ИЯИ АН СССР, 1986.

Varlamov A.V., Varlamov V.V., Rudenko D.S., Stepanov M.E. Atlas of Giant Dipole Resonances. Parameters and Graphs of Photonuclear Reaction Cross Sections. INDC(NDS)-394, IAEA NDS, Vienna, Austria, 1999.

Желтоножский В.А., Мазур В.М., Биган З.М. Исследование возбуждения метастабильных состояний 197Pt и 197Hg в (γ,n)- и (d,2n)-реакциях // ЯФ. – 2004. – Том 67. – Выпуск 5. – С. 899- 905.

Koning A.J., Hilaire S., Duijvestijn M.C. “TALYS-1.0”, Proceedings of the International Conference on Nuclear Data for Science and Technology – ND2007, May 22-27, 2007, Nice,France, editors O.Bersillon, F.Gunsing, E.Bauge, R.Jacqmin and S.Leray, EDPSciences, Р. 211-214 (2008).

TALYS: Home: [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.talys.eu/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).