DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2002.11.56-60

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ ПЕРЕРІЗІВ РЕАКЦІЙ Ag(y,n) Ag, Ag(y,n) Ag

В. С. Бохінюк, А. П. Осіпенко, О. П. Парлаг, І. В. Хіміч

Анотація


На гальмівному пучку бетатрона одержано криві виходу реакцій 107Ag(y,n)106Ag, l09Ag(y,n)l08Ag в інтервалі енергій 104-22 МеВ з кроком 1 МеВ. По одержаних кривих виходу розраховані диференціальні перерізи реакцій.


Ключові слова


Гальмівний пучок; Бетатрон; Ефективний переріз

Посилання


Абрамс Пелекис. Возбуждение изо¬мерных состояний ядер гамма-лучами. Изестня АН Латвийской ССР. №1, с. 19-27 (1968).

M.Boivin., Y.Cachois. Etude sur le photo-activation nuclear par rayon y, EUR-329< (1967).

M.Boivin. Photoactivation nuclear de ’«Sc, l07Ag, '«Ag, l"Cd, ll!ln et Nuclear physics. A 137, p.520-530 (1959)-

О.В.Богданкевич. Неупругое рассея¬ние у-квантов по ядрах lc,Ag. ЖЕТФ. 45, вып. 4(10), стр.883 (3 963).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).