DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2002.11.61-65

ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ КРИСТАЛІЧНИХ І СКЛОПОДІБНИХ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ GeS2rSe2(i.x)

Д. І. Блецкан, В. М. Кабацій, Т. О. Сакал, М. Ю. Січка

Анотація


Приведені спектри фотолюмінесценції (ФЛ), збудження люмінесценції і крайового поглинання кристалічних і склоподібних твердих розчинів GeS2xSe2(i.x) (0 < х < 1), виміряних при 77 К. Показано, що спектри ФЛ для кри­сталічної і склоподібної фаз якісно подібні: спостерігається одна широка смуга ФЛ, енергетичне положення максимуму якої зміщується в область менших енергій при переході кристал-скло для усіх складів твердих розчинів. Спектри збудження кристалів значно відрізняються від аналогічних спектрів склоподіб­них фаз твердих розчинів.

Встановлено, що у склоподібних і кристалічних фазах GeS2 і GeSe2 відсутня утомленість ФЛ, у той час як у твердих розчинах вона має місце. Зроблено ви­сновок про те, що випромінювальні процеси у кристалічних і склоподібних твердих розчинах GeS2xSe2(t.X) визначаються власними дефектами і слабо зале­жать від наявності дальнього порядку, тоді як безвипромінювальні процеси до­сить чутливі до топологічного розупорядкування структури речовини.


Ключові слова


Фотолюмінесценсія; Твердий розчин; Поглинання

Повний текст:

PDF

Посилання


Караханова М.И., Соколова Л.П., Новоселова А.В., Пашннкян А.С. Изучение системы Ge-S-Se по разрезу GeS2-GeSe2, - Изв. АН СССР. Неорган, материалы. 1976. Т. 12. № 8- С. 1484-1485.

Блецкан Д.И., Герасименко В.С., Химинец В.В. ИК спектры твердых растворов (GeS2)х(GeSe2)1-х в кристаллическом и стеклообразном состояниях. - Ж. неоргдн. химии, 1981. Т. 26, №1,С. 35-40.

Блецкан Д.И., Герасименко В.С., Чепур Д.В Структура н электронные явлення в кристаллических и стеклообразных твердых растворах (GeS2)х(GeSe2)1-х - В кн.: Аморфные полупроводники - 82. Румыния, Бухарест. 1982. С. 68-70.Бухарест. 1982. С. 68-70.

Лифшиц М.М,, Гредескул С.А,, Пастур

Л.А. Введение в теорию неупорядоченных систем. - М.: Наука. 1982.358 с.

Wada Y., Wang Y„ MatsudaO., [noue K-,

Murase K.. Photoluminescence study of glassy (GeS2)х(GeSe2)1-х – J. Non-Crystal. Sol¬ids. 1996. V. 198-200. P. 732-735.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).