DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8038.2000.6.136-144

ОПИС ЕКЗОТИЧНИХ ТРИЧАСТИНКОВИХ АТОМНИХ СИСТЕМ У МЕТОДІ ГІПЕРСФЕРИЧНИХ КООРДИНАТ

М. Гайсак, М. Надь, В. Онисько

Анотація


У методі гіперсферичних координат проведено розрахунки енергії основного стану від’ємного іону позитрону в Борн-Оппенгеймерівському та адіабатичному наближеннях з врахуванням внесків кутових та радіальних кореляцій. Виявлено точки квазіперетину автоіонізаційних адіабатичних потенціалів, що приводить до утворення структури у неадіабатичному потенціалі. Проведено порівняння отриманих значень енергії із розрахунками, проведеними за допомогою інших методів. Показано, що для одержання значення енергії із точністю 10-4 а.о. у базис для визначення адіабатичних потенціалів необхідно включати понад 100 елементів, або проводити апроксимацію Паде за розмірністю базису.

Ключові слова


Метод гіперсферичних координат; Позитрон; Адіабатичний потенціал

Повний текст:

PDF

Посилання


U. Fano, Rep.Prog.Phys., 97( 1983).

C.D. Lin,Phys„ 22, 77(1986).

С.И. Никитин, В.Н. Островский, , т.8, 3 (1983).

Р.И.Джибути, К.В.Шишкова, Метод гиперсферических функций в атомной и ядерной физике, Москва: Энерго- атомиздат, 1993.

C.D. Lin, Phys.Rev.A,257, 1(1995).

B.R. Johnson, J.Chem.Phys.73, ,5051(1980).

M.I. Haysak, M.M. Dovhanich, V.I. Lengyel, V.V. Onysko, J.Phys.Stud.l, 521(1997).

E. Вигнер, Теория групп и ее приложение к квантовомеханической теории атомных спектров, ИЛ (1961).

J.H. Macek, J.Phys.B,l, 831(1968).

M.I. Haftel, V.B. Mandelzweig, Phys.Rev.A, 39, 2813(1989).

M.I. Haftel, V.B. Mandelzweig, Phys.Rev.A, 38, 5995(1988).

W. Kolos, C.C.J. Roothaan, R.A. Sack, Rev.Mod.Phys. 32, 178(1960).

A.A. Frost, M. Inokuti, J.P. Lowe, J.Chem.Phys. 41,482(1964).

P. Petelenz, V.H. Smith, Phys.Rev.A, 36, 5125(1987).

M.I. Haftel, V.B. Mandelzweig, Ann.Phys.(N.Y.), 150, 48(1983).

M.I. Haftel, V.B. Mandelzweig, Phys.Lett. 120, 230(1987).

C. Abbott, E.N. Maslen, J.Phys.B 19, 1595(1986).

М.I. Haftel, V.B. Mandelzweig, Ann.Phys.(N.Y.),152,(1990).

R. Chattopadhyay, Т.К. Das, Phys.Rev.A, 56, 1281(1997).

Бейкер Дж., Грейвс-Моррис, Аппроксимация Паде, 1986, М: Мир, 504.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2415-8038 (Print).